Etsivä nuorisotyö tukemassa nuoren osallisuutta

Nuotta-valmennukseen osallistuneita nuoria Pikku-Syötteellä tammikuussa 2020.

Kirjoitus on osa Moninaisen osallisuuden blogisarjaa.

”Uusi kaupunki, sosiaalisten tilanteiden pelko, yksinäisyys, ongelmat arjen sujuvuudessa, tukiverkoston puute”… muun muassa nämä voivat olla nuoren esteitä sille, että niin sanottu osallistuminen omaan arkeen ja isommassa kuvassa yhteiskuntaan tökkii.

Etsivässä nuorisotyössä pyrimme osallistavaan työotteeseen ja tarkoituksenamme on saada nuori ottamaan itse vastuu omasta elämästään ja sen päätöksistä. Me kerromme nuorille eri vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista sekä kannustamme toimijuuteen. Monesti suurin apu nuorelle onkin siitä, että on joku rinnallakulkija, joka kannustaa menemään eteenpäin.

Etsivässä nuorisotyössä tarkoituksenamme on herätellä, vahvistaa ja tukea nuoren osallisuutta. Osallisuuden kokemus syntyy ja on nykyisyydessä ja menneiden perään onkin turha liiaksi haikailla. Etsivä nuorisotyö on taho, joka pyrkii aktiiviseen asenteeseen – voimme olla mukana muutoissa, virastokäynneillä, kauppareissuilla, lenkkipolulla. Tarjoamme nuorille mahdollisuuksia osallistua pienimuotoisiin ryhmätoimintoihin. Monesti ryhmässä nuoren osallisuuden kokemus vahvistuu, jota kautta myös vahvistuu usko vaikuttamiseen omassa elämässä. Onnistumisen kokemukset, yhteisöllisyys ja omien asioiden jakaminen kasvattavat osallisuuden kokemusta ja vaikuttavat pidemmällä aikavälillä myös opiskeluihin ja työelämään. On toki huomattava, että osallisuutta on monenlaista – vaikka nuori kokisi, ettei hän ole osallinen yhteiskunnassa, voi hän silti kokea vahvaa osallisuutta vertaisyhteisössään esimerkiksi ystäväpiirissään.

Etsivässä nuorisotyössä solmitaan kontakti nuoreen ja aletaan rakentamaan luottamusta kuunnellen nuoren omia kokemuksia ja näkemyksiä – toivomme voivamme antaa nuorille kokemuksen, että joku oikeasti näkee hänet omana itsenään ja kuuntelee mitä hänellä on sanottavana. Lähdemme selvittämään nuorelle mahdollisesti tarpeelliset palvelut muistaen kuitenkin sen, että nuori on se, joka tekee päätökset oman elämänsä suhteen. Joidenkin nuorten kohdalla tilanne voi olla aluksi se, että joudumme tekemän asioita nuoren puolesta. Tällöinkin lähdemme kuitenkin vahvistamaan nuoren omaa toimijuutta. Motivoimme nuoria palveluihin, mahdollisesti saattelemme ja kuljemme rinnalla sekä seuraamme kiinnittymistä sekä nuoren voimaantumista kohti oma elämänsä osallisuutta.

Katja Ruotsalainen
etsivä nuorisotyöntekijä
Seinäjoen kaupungin nuorisopalvelut