Ekolukudiplomi laajenee ­­─ ”Lisätietoa haluaville tosi hyvä idea”

Lyseon yläkoulussa Seinäjoella on lukuvuonna 2022­­­─2023 voinut suorittaa vapaaehtoisen ekolukudiplomin, joka on toteutettu yhteistyössä Seinäjoen kaupunginkirjaston kanssa.

Diplomin ideoinut lyseon biologian ja maantieteen lehtori Taina Ranta-Maunus (kuvassa vas.) kaipaa innokkaille oppilaille ylöspäin eriyttävää tekemistä, ja ekolukudiplomi antaa ympäristöasioista tai kirjallisuudesta kiinnostuneelle mahdollisuuden lisätietojen ja -taitojen hankintaan.

Kaksi naista, joilla on molemmilla kirja kädessä ja välissään tuolien käsinojilla kirjapino.

─ Perusopetuksen opetussuunnitelmassa tavoitteina ovat mm. ympäristökansalaisuus ja oppilaiden osallisuuden sekä aktiivisuuden lisääminen. Kirjallisuus on tehokas keino herätellä nuorten ajatuksia, ja diplomin kirjalistalla olevat teokset opettavat nuorille myös vaikuttamisen taitoja, Ranta-Maunus toteaa. Koska luontosuhde rakentuu merkityksellisille luontokokemuksille ja myös kirjallisuus tarjoaa merkityksellisiä kokemuksia, ympäristöaiheisen kirjallisuuden lukeminen syventää Ranta-Maunuksen mukaan oppilaiden luontosuhdetta.

Diplomin jo suorittaneet 8.-luokkalaiset Julia Ahvenniemi ja Lumi Huhma allekirjoittavat opettajansa ajatukset:

─ Teokset osoittivat, että on tosi monenlaisia tapoja huolehtia ympäristöstä ja vaikuttaa. Omaa ympäristösuhdetta tuli pohdittua, ja maailmankuva avartui erityisesti elämäkerrallisia teoksia lukiessa.

Ahvenniemeä innostivat esimerkiksi Rose Hallin tietoteoksen 100 asiaa maapallon pelastamisesta moninaiset vinkit, ja Huhman mieleen jäi Aino Pietarisen sekä Maarit Kattilakosken teos Viisaat vaatevalinnat. Molemmat nuoret kehuvat myös Anne-Maija Aallon dystopiaromaania Korento sekä luonnossa liikkuvia naisia esittelevää Jenni Räinän teosta Kulkijat. Nuorten ympäristöhuolen tunnistava Ranta-Maunus on tyytyväinen, kun kirjallisuus tarjoaa nuorille uhkakuvien lisäksi ratkaisuja ja voimannuttavia tarinoita.

Työssään Ranta-Maunus tapaa ympäristöaiheista kiinnostuneita nuoria, joille olisi mukava vinkata sopivaa kirjallisuutta, mutta välttämättä opettaja ei aina tunne nuorille suunnattuja teoksia. Koulun ja kirjaston yhteistyönä toteutettu ekolukudiplomi on helppo tapa kannustaa oppilaita kirjallisuuden pariin, koska kirjasto on koonnut monipuolisen valikoiman teoksia luettaviksi. Diplomin suorittajat lukevat sekä kauno- että tietokirjallisuutta, ja myös eritasoiset lukijat on huomioitu. Vaikka lyseolaisnuoret epäilevätkin, tarttuvatko vähän lukevat tai ympäristöasioihin välinpitämättömästi suhtautuvat vapaaehtoiseen ekolukudiplomiin, Ahvenniemi muistuttaa, että diplomin kirjalistalla mukana olevat äänikirjat ovat hyvä vaihtoehto vähän lukeneille.

Lumi Huhma ja Julia Ahvenniemi lukevat vapaa-ajallaan paljon, mutta heillekin ekolukudiplomin suorittaminen on tarjonnut kiinnostavia kirjavinkkejä ja monipuolistanut lukemista. Huhman mukaan varsinkin tietokirjat ja elämäkerrat olisivat dystopioista innostuneelta nuorelta ilman lukudiplomia jääneet lukematta.

Ahvenniemen ja Huhman mielestä ekolukudiplomi on hyvä tapa korostaa ekologisuutta ja se palvelee lisätietoa kaipaavia hyvin. Lyseolaisten positiivisten kokemusten perusteella onkin helppo lähteä laajentamaan ekolukudiplomia kaikille Seinäjoen perusopetuksen oppilaille. Jatkossa ekolukudiplomia voivat halutessaan suorittaa alakoulujen 5.─6.-luokkalaiset sekä yläkoululaiset.

Ekolukudiplomi on myös osa juuri päivitettävää Seinäjoen perusopetuksen kestävän kehityksen suunnitelmaa ja siitä tiedotetaan tarkemmin lukudiplomimateriaalien valmistuttua syyslukukaudella 2023.

Suvi Levonen