Edunvalvontaa

Kun Rinteen ja sittemmin Marinin hallituksen hallitusohjelma ilmestyi, oli se tietenkin tarkalla lukemisella myös Seinäjoen kaupungissa. Kuten aina, ohjelmasta löytyi hyvää ja vähemmän hyvää.

Kaupunkipolitiikan vahvistaminen oli hallitusohjelman odotettu ja toivottu nosto. Pyrkimys sopimukselliseen kaupunkipolitiikkaan ja yleensä kaupunkien ja valtion yhteistyösuhteen vahvistamiseen oli tavoite, jota myös Seinäjoen kaupunki lämpimästi kannattaa.

Kun kaupunkipoliittisia linjauksia tarkemmin tutki, nousivat Seinäjokea koskevat uhkakuvat esille.

MAL-sopimusmenettelyä laajennetaan, mutta ei Seinäjoelle. Ekosysteemisopimuksia tehdään, mutta vain yliopistokaupungeille. Seinäjoki oli vaarassa, jälleen kerran, jäädä kaikkien kaupunkipolitiikan välineiden ulkopuolelle. Kun vielä ottaa huomioon sen, että EU:n rakennerahastot ovat Itä- ja Pohjois-Suomessa myös kaupunkien tukena ja sen, että jotkin kaupungit ovat nk. siltasopimusten piirissä, oli Seinäjoki jäämässä totaalisen ulos kaikista rahoitus- ja sopimusvälineistä.

Totta kai nostimme tästä ääntä. Kaikissa ministeri- ja ministeriötapaamisissa, julkisissa kannanotoissa, puheissa ja kirjoituksissa toimme epäoikeudenmukaisena kokemamme tilanteemme esille.

Saimme toki ”ymmärrystä”. Ministerit ymmärsivät, mutta totesivat samalla, että hyvinhän teille menee. Ministeriön virkamiehet puolustautuivat sillä, että eihän kaikkien kaupunkien kanssa voi tehdä sopimuksia. Samalla todeten, että kyllä te teette siellä Seinäjoella hienoa työtä…

Saimme myös oikeansortin ymmärrystä ja tukea. Erityisesti Etelä-Pohjanmaan liitossa on hienosti ymmärretty Seinäjoen kaupungin tilanne ja tultu vahvasti puolustamaan kaupungin oikeuksia. Liiton toimihenkilöt ansaitsevat kaiken kiitoksen. Samoin Seinäjoen yliopistokeskuksessa ja Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on oltu eri foorumeilla kaupungin tukena. Myös media silloisen maakuntalehti Ilkan myötä toi Seinäjoen huolta hyvin esille.

Kun päätökset viimein kääntyivätkin siihen suuntaan, että Seinäjoki pääseekin mukaan sopimukselliseen kaupunkipolitiikkaan, voimme tietenkin olla hyvin tyytyväisiä. Olemme siellä missä meidän piti alunperinkin olla.

Lopulta ratkaisevaa oli poliittinen päätöksenteko. Ministeri Lintilä teki päätöksen, jonka syntymiseen tarvittiin myös poliittista vaikuttamista. Oman kaupungin kansanedustajat Pasi Kivisaari ja Paula Risikko olivat alkumetreiltä mukana vaikuttamassa Seinäjoen puolesta. Viime vaiheissa Pasilla hallituspuolueen edustajana oli merkittävä ansio päätökseen. Mitä suurimmat kiitokset kansanedustajillemme.

Nyt toivottavasti Seinäjoki on pysyvästi myös ministeriöiden kartalla yhtenä kaupunkipolitiikan kumppaneista.

Erkki Välimäki, elinvoimajohtaja