Aikuisten oikeesti: työtä näkyvissä ja näkymättömissä

Asiakkaat löytävät aikuisten palveluiden työntekijät usein aikuisten neuvonnasta tai Aallon kirjastosta, mutta myös muut neuvontapisteet ovat meille tuttuja. Meitä on kaikkiaan yhdeksän vakituista työntekijää: kirjastonhoitajien, kirjastovirkailijoiden ja palvelupäällikön lisäksi joukkoomme kuuluu myös kaksi informaatikkoa ja verkkosuunnittelija. Monien työnkuvassa on tehtäviä, jotka koskevat oman osaston lisäksi koko kirjastoa ja myös kaikkia Eepos-kirjastoja. Suuri osa työstämme tapahtuu näkymättömissä, taustalla, ja tavoitteena on aina, että asiakkaille pystyttäisiin tarjoamaan mahdollisimman hyviä palveluja.

Hanna vastaa kirjaston viestinnästä ja verkkosivujen ylläpidosta, niin että asiakkaat tietävät, mitä kirjastossa kulloinkin tapahtuu. Hän myös suunnittelee ja koordinoi kirjaston verkon kautta tapahtuvaa tietopalvelua ja valitsee aikuisten e-kirjat koko Eepos-alueelle. Sirpa P. toimittaa kirjaston blogia – tätä, jota juuri luet – yhdessä Hannan ja Hannelen kanssa.

Elina ja Hannele valitsevat aikuisten kirja-aineistot kaikkiin Seinäjoen kaupunginkirjaston toimipisteisiin Peräseinäjokea lukuun ottamatta. Valinnassa otetaan myös asiakkaiden hankintatoiveet mahdollisuuksien mukaan huomioon.

Jaana V. toimii kirjaston atk-tukihenkilönä ja kirjasto-ohjelmiston pääkäyttäjänä. Hän suunnittelee ja organisoi asiakkaille suunnattuja digiopastuksia, joissa autetaan erilaisten laitteiden, ohjelmien ja verkkopalveluiden käytössä. Virpi suunnittelee ja kehittää Eepos-alueen verkkopalvelua sekä alueellista Porstua-tietokantaa. Myös asiakkaiden digitointipalvelun suunnittelu on hänen vastuullaan.

Jaana S. organisoi ja kehittää kotikirjastopalvelua, jonka avulla myös ne, jotka eivät iän, sairauden tai liikuntaesteiden takia pääse itse kirjastoon, saavat lukemista tai kuunneltavaa. Hän vastaa ikääntyneiden kirjastopalveluiden kehittämisestä. Usein tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Karoliina (ja sijainen Pauliina) ja Sirpa R. suunnittelevat ja toteuttavat oppimista tukevaa Tuuppari-toimintaa ja muita nuorille aikuisille kohdennettuja palveluja. Karoliina organisoi myös nuorten aikuisten ja aikuisten ryhmien tiedonhaun- ja kirjastonkäytön opetukset.

Lukemisen edistämistä ja kokoelmatyötä

Lukemisen edistäminen on tärkeä osa työtämme, ja sitä teemme kaikki eri muodoissa. Erilaisina kokoonpanoina suunnittelemme ja toteutamme jokavuotisen lukuhaasteen, vastaamme asiakkaiden lukuneuvontapyyntöihin sekä valmistelemme kirjavinkkauksia vinkkipiireihin ja tarpeen tullen vinkkaamme myös

Kaksi naista istuu pöydän ääressä, edessään tabletti.

muualla. Lukupiirit ovat myös osa lukemisen edistämistä. Kokoamme läpi vuoden eri aihepiireistä aineistonäyttelyitä, joiden avulla kirjat pääsevät esiin ja

asiakkaiden löydettäviksi. Kaikki teemme koko ajan kokoelmatyötä omien vastuuluokkiemme osalta: poistamme ja varastoimme kirjoja, että kokoelma pysyisi ajantasaisena ja siistinä.

Uusia palveluja otamme käyttöön aina tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Hiljattain on aloitettu esimerkiksi Tuuppari- ja VideoVisit-toiminta.

Tuuppari-toiminta

Vuonna 2019 pääkirjastossa alkoi yli 15-vuotiaille seinäjokisille suunnattu Tuuppari-toiminta. Se on asiakkaalle ilmaista, matalan kynnyksen oppimista tukevaa palvelua.

Tuuppariin voi tulla keskustelemaan luottamuksellisesti oppimisestaan, tutustumaan oppimisen apuvälineisiin sekä saamaan vinkkejä ajanhallintaan ja keskittymiseen. Tuupparissa tehdään myös lukitestauksia ja lukilausuntoja. Tämän tästä tuupparilaiset jalkautuvat kirjaston ulkopuolelle oppilaitoksiin lukirastien merkeissä. Lukirastit ovat Joensuun seudun erilaiset oppijat ry:n kehittämä, ryhmälle suunnattu toiminnallinen menetelmä oman oppimisen tarkasteluun.

VideoVisit-toiminta

Kirjasto aloitti tämän vuoden alussa yhteistyön kotihoidon kanssa. Jaana S. ja Laura tekevät kulttuurisisältöjä ikääntyville kotihoidon asiakkaille VideoVisit-kuvapuhelinpalvelun kautta. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni kotihoidon asiakas voisi nauttia kulttuurituokiosta videon välityksellä samaan aikaan.

Tällä hetkellä mukana on kaksi ryhmää, joissa kummassakin on kahdeksan asiakasta, ja kevään ajan on kokoonnuttu kerran viikossa. Tuokiot tehdään suorina lähetyksinä kirjastolta. Niissä puhutaan usein ajankohtaisista aiheista, ja asiakkaiden toiveetkin otetaan huomioon. Alkuvuoden aikana olemme käsitelleet esim. ystävänpäivää, pohjalaisuutta, Kalevalaa, kevään tuloa, Minna Canthia ja naisten tasa-arvoa.

Kaksi hymyilevää naista istuu tietokonenäyttöjen edessä kääntyneenä kameraan päin.