Asemanseudun urakkalaskenta alkaa

Haviannekuva rakennusryppäästä sekä tielinjaukset.

Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemanseudun ensimmäisen vaiheen toteutuksen urakkalaskennan kilpailullisen neuvottelumenettelyn aikana määritellyin sisällöin seuraavasti:

  • Perhepalvelukeskus Aallokko K. Oy Seinäjoen Myllypuistokodin rakennuttamana.
  • Asemakaavan mukainen n. 450 autolle parkkitalo Seipark Oy:n rakennuttamana
  • Asema-aukio Seinäjoen kaupungin yhdyskuntatekniikan rakennuttamana.
  • Hyväksyä YIT Suomi Oy:n vuokratarjouksen sillä ehdolla, että YIT Suomi Oy:n kanssa tehdään koko kilpailullisen neuvottelumenettelyn piiriin kuuluvasta hankekokonaisuudesta sopimukset. Vuokratarjous sisältää rautatieaseman asemahallin ja siihen liittyviä yleisötiloja sekä perhepalvelukeskus Aallokon käyttöön tulevia tiloja. Vuokrasopimusta voidaan vielä tarkentaa pinta-alojen ja sijoittelujen osalta.

Tarjousten jättöaika päättyy 13.1.2022. Talonrakennusurakka on tarkoitus aloittaa keväällä 2022 ja tavoitteellinen aikataulu Perhepalvelukeskus Aallokon ja pysäköintitalon valmistumiselle on 1-3/2024.

Kaupunginhallitus edellyttää, että lopulliset tarjoukset tuodaan kaupunginhallitukselle käsittelyyn ennen kunkin yhtiön omaa päätöksentekoa.

Neuvottelut valtion osallistumisesta ratapihan alikulun, parkkitalon, 250 liityntäpysäköintipaikan ja pyöräpysäköinnin rahoitukseen ovat vielä kesken. Alikulun kokonaiskustannus on noin 20,4 miljoonaa euroa, jos se toteutetaan koko ratapihan ali.

Ensimmäisessä vaiheessa rakennettaisiin kuitenkin vain tunneli ja ylösnousut raiteelle 1 ja raiteiden 2 ja 3 väliin. Osuuden kustannusarvio on 6 080 000 euroa. Jos hanke päätetään käynnistää, alikulun ensimmäinen vaihe on toteutettava, vaikka valtio ei osallistuisikaan hankkeen kustannuksiin.

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä 1.11.2021

Esityslista 1.11.2021