Kaupunginhallituksen 1.11.2021 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

§ 365 Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 366 Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 367 Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus toteaa valtuuston 25.10.2021 tekemät päätökset laillisiksi ja määrää ne täytäntöön pantaviksi. Täytäntöönpanossa huomioidaan edellävalmistelutekstistä ilmenevät ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 368 Valtuustoaloite / Toisen asteen opiskelijoille järjestetään pakollinen lääkärintarkastus
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen sosiaali- ja terveystoimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 369 Valtuustoaloite / Mielenterveystarkastus osaksi kouluterveydenhuoltoa
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen sosiaali- ja terveystoimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 370 Valtuustoaloite / Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen sosiaali- ja terveystoimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 371 Valtuustoaloite / Mopoilijoiden käyttöön rakennettaisiin virallinen ja liikenteeltä eristetty turvallinen moposuora
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 372 Valtuustoaloite / Lasten ja nuorten harrasteryhmien perustaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 373 Valtuustoaloite / Ikääntyvien palveluliikenteen palveluiden parantaminen välille Peräseinäjoki – Seinäjoki ja Ylistaro – Seinäjoki
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen kaupunkiympäristön toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 374 Valtuustoaloite / Seinäjoen lukioissa otettaisiin käyttöön 30 opiskelijan suurin mahdollinen luokkakoko
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 375 Valtuustoaloite / Kevyen liikenteen väylä Ookilantien varteen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen kaupunkiympäristön toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 376 Valtuustoaloite / Seinäjoen keskustan alueella parkkikiekolla 2 h ilmaista pysäköintiaikaa
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen kaupunkiympäristön toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 377 Valtuustoaloite /Lapsiperheiden kotipalvelun saatavuudesta / vastaus
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • antaa valtuustolle asiaselostuksessa todetun selvityksen vastauksena valtuutettu Paula Risikon ym. valtuustoaloitteeseen ja
 • esittää valtuustolle, että valtuusto päättää katsoa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 378 Valtuustoaloite/ Mielenterveyspalvelujen saatavuudesta / vastaus
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • antaa valtuustolle asiaselostuksessa todetun selvityksen vastauksena valtuutettu Paula Risikon ym. valtuustoaloitteeseen ja
 • esittää valtuustolle, että valtuusto päättää katsoa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 379 Vuoden 2022 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma vv. 2023-2025
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää

 • merkitä tiedoksi talousarvioehdotuksen 2022 ja
 • jättää asian pöydälle jatkokäsittelyä varten.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 380 Henkilöstösuunnitelma 2022
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston ehdotuksen perustettavista toimista ja viroista kelpoisuusehtoineen sekä ehdotuksen lakkautettavista toimista ja viroista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 381 Johtavan rakennustarkastajan viran hakijat / haastattelu
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää:

 • merkitä tiedoksi johtavan rakennustarkastajan virkaa hakeneet,
 • valita haastatteluryhmään keskuudestaan kolme (3) edustajaa (joista yksi ryhmän puheenjohtaja), lupa-asiainlautakunnan puheenjohtajan sekä viranhaltijoista kaupunkiympäristöjohtaja Juha Takamaan ja vs. henkilöstöjohtaja Eija Pienimäen,
 • kutsua haastatteluun kaikki kelpoisuusehdot täyttävät hakijat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen edustajina haastatteluryhmään valittiin Aki Ylisen ehdotuksesta jäseneksi Johannes Karhu, Kati Särmön ehdotuksesta puheenjohtajaksi Reima Kuisla ja Sirkka Penttilän ehdotuksesta jäseneksi Eetu Lehtola.

§ 382 Purkamislupahakemus / Törnäväntie 24 / lausunto
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus toteaa, ettei sillä ole huomauttamista Seinäjoen koulutuskuntayhtymän A- ja K -rakennusten purkamislupahakemuksesta osoitteessa Törnäväntie 24, joka koskee kiinteistöä kiinteistötunnus 743-11-44-13.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Piia Kattelus-Kilpeläinen, Eetu Lehtola ja Mervi Mäenpää Seinäjoen koulutuskuntayhtymän hallituksen jäseninä ja Jesse Luhtala yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtajana; eivät läsnä.

§ 383 Purkamislupahakemus / Seuralantie 35 / lausunto
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus toteaa, ettei sillä ole huomauttamista Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Seinäjoen Törnävän Piirin purkamislupahakemuksesta osoitteessa Seuralantie 254, joka koskee kiinteistöä kiinteistötunnus 743-401-6-202.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen Johannes Karhu Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Seinäjoen Törnävän piirin hallituksen jäsenenä; ei läsnä.

§ 384 Etelä-Pohjanmaan liiton vuoden 2022 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024 / kaupungin lausunto
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus antaa edellä esittelytekstissä esitetyn lausunnon Etelä-Pohjanmaan liiton vuoden 2022 talousarvioehdotuksesta ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2023-2024.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 385 Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategia / Seinäjoen kaupungin lausunto
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus antaa edellä esittelytekstissä esitetyn lausunnon Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntastrategian luonnoksesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 386 Palvelujen myyminen aluevaalilautakunta Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen VATE:lle / aluevaalilautakunta
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy, että Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen VATEn kanssa tehdään sopimus Etelä-Pohjanmaan hyvintointialueen aluevaalilautakunnan tehtäviin liittyvien palvelujen myymisestä VATE:lle valmistelutekstistä ilmeneviä periaatteita noudattaen ja oikeuttaa kaupunginjohtajan hyväksymään sopimuksen muut ehdot.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen hallintojohtaja Jari Jokinen asianosaisena; ei läsnä.

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi vs. henkilöstöjohtaja Eija Pienimäki.

§ 387 Vanhusneuvoston jäsenten valinta
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus valitsee valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi Seinäjoen vanhusneuvostoon oheisesta valmistelutekstistä ilmenevät yhdistystenesittämät henkilöt jäseniksi ja varajäseniksi ja viranhaltijoista vanhusneuvoston jäseniksi ja sihteeriksi esitetyt henkilöt.
Kaupunginhallitus nimeää vanhusneuvostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kati Särmön ehdotuksesta puheenjohtajaksi valittiin Reijo Pitkäkoski ja Aki Ylisen ehdotuksesta varapuheenjohtajaksi valittiin Marja-Liisa Ristimäki.

§ 388 Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille Etelä-Pohjanmaalla 2021–2023 -valtionavustushaku
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy

 • Seinäjoen kaupunki päättää hallinnoida Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hanketta.
 • Kaupunginhallitus hyväksyy Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankkeen
 • hankesuunnitelman ja liitteet ja toimittaa ne Sosiaali- ja terveysministeriölle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 389 Hankintapäätös 21141 Peruskoululaisten koulumatkaliput Peräseinäjoen alueella kevätlukukaudella 2022 ja lukuvuonna 2022-2023
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää:

 • hyväksyä peruskoululaisille ostettavat lipputuotteet kevätlukukaudelle 2022 ja lukuvuodelle 2022-23,
 • oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen koulumatkalippujen ostamisesta,
 • oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimukseen perustuvat mahdolliset hinnanmuutokset ja muut vähäiset muutokset sopimuskauden aikana.

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 390 Hankintapäätös 21089P Kotihoitopalvelut
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää:

 • hylätään Kivipuro ry:n tarjous edellä valmistelutekstissä mainituin perustein
 • hyväksyä Stella Kotipalvelut Oy:n ja Hoiva Mehiläinen Oy:n kotihoitopalveluiden palveluntuottajiksi
 • oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan sopimukset
 • oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana.

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen
Sirkka Penttilä Kivipuro ry:n hallituksen jäsenenä; ei läsnä.

§ 391 Toimenpiteet Seinäjoen asema-alueen kehittämiseksi / kauppakirja / määrärahan varaaminen/Perhepalvelukeskus Aallokon sijainti / suunnitteluluvat Into Seinäjoki Oy:lle ja Seipark Oy:lle/kilpailullinen neuvottelumenettely /YIT Oy indikatiivinen vuokratarjous / 1. vaiheen urakkalaskennan käynnistäminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää käynnistää asemanseudun ensimmäisen vaiheen toteutuksen urakkalaskennan kilpailullisen neuvottelumenettelyn aikana määritellyin sisällöin seuraavasti:

– Perhepalvelukeskus Aallokko, K. Oy Seinäjoen Myllypuistokoti rakennuttamana
– Asemakaavan mukainen parkkitalo n. 450 autolle, Seipark Oy rakennuttamana
– Asema-aukio, Seinäjoen kaupungin yhdyskuntatekniikan tulosalueen rakennuttamana
– Hyväksyä YIT Suomi Oy:n liitteestä ilmenevän vuokratarjouksen sillä ehdolle, että YIT Suomi Oy:n kanssa tehdään koko kilpailullisen neuvottelumenettelyn piiriin kuuluvasta hankekokonaisuudesta sopimukset. Vuokrasopimusta voidaan tarkentaa vielä pinta-alojen ja sijoittelujen osalta.

Edellyttää, että lopulliset saadut tarjoukset tuodaan kaupunginhallitukselle käsittelyyn ennen kunkin yhtiön omaa päätöksentekoa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Juha Takamaa Seipark Oy:n hallituksen jäsenenä; ei läsnä.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, p. 050 511 3107
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245
Vs. henkilöstöjohtaja Eija Pienimäki, p. 040 569 8339