Asemanseudun kokonaistoteutus hyväksyttiin ja vegaaniruuan tarjoilu alkaa kouluissa

Kaupunginhallitus hyväksyi asemanseudun ensimmäisen vaiheen kokonaistoteuttamissopimuksen, maanvuokrasopimukset ja kiinteistön kauppojen esisopimukset. Kokonaistoteutussopimuksen hyväksymistä koskeva päätös lainvoimaisena päättää Seinäjoen asemanseudun 1. vaiheen kokonaisrakennushankkeen kilpailullisen neuvottelumenettelyn ja vahvistaa YIT Suomi Oy:n hankkeen toteuttajaksi. Kaupungin neuvottelut Väyläviraston kanssa asemakeskushankkeen toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä ovat loppuvaiheessa.

Kaupunginhallitus suhtautuu myönteisesti kiviaineksen ottamiseen ja jalostamiseen Routakallion alueella vuosina 2023-2026. Maisemointiin varataan vuosi 2027. Keskeinen perustelu on se, että kiviaines on tarkoituksenmukaisempaa ottaa loppuun jo olemassa olevilta ottoalueilta kuin avata uusia kohteita. Toimijoiden kanssa sovitaan järjestelyistä, joilla parannetaan liikenneturvallisuutta.

Seinäjoen kaupunki aloittaa vegaaniruuan tarjoamisen kaikissa kouluissa syyslukukauden aikana. Päätös syntyi äänin 11-2 ja etenee kaupunginvaltuustoon.

Perus- ja lukio-opetuksen oppilaille ja huoltajille keväällä 2021 tehdyn kyselyvastausten perusteella arvioidaan, että vegaaniruokailuun sitoutuvia oppilaita on 43, ja vuotuiset kustannukset jäävät alle 20 000 euron.

Vegaaniruokailussa noudatetaan samoja toimintaohjeita kuin muissakin erikseen tilattavissa ruokavalioissa. Jos ruokaa ei ole syöty kahteen viikkoon ilman pätevää syytä, se lopetetaan. Vegaaniruuan tarjoamisen ehtona on, että ruokailija toimittaa todistuksen käydystä keskustelusta terveydenhoitajan/ravitsemusterapeutin kanssa ja alle 18-vuotiaat opiskelijat toimittavat huoltajan luvan.

Kaupunginvaltuusto palautti nuorisovaltuuston tekemän aloitteen viime vuonna uudelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn vegaaniruokailusta koituvien kustannusten selvittämiseksi.

Yhteenveto kaupunginhallituksen päätöksistä 2.5.
Kokouksen esityslista