Vuoden monikulttuurisuusteko 2023 -tunnustus vapaaehtoisten vetämälle suomen kielen kerholle

Ensimmäinen Vuoden monikulttuurisuusteko 2023 -tunnustus myönnetään vapaaehtoisten vetämälle suomen kielen kerho -toiminnalle.

Kieli on yleisavain maahan muuttaneiden kotoutumiseen ja kaiken vuorovaikutuksen perusta. Suomen kielen kerho toimii suomalaisten vapaaehtoisten pyörittämänä, jotka ovat sitoutuneet auttamaan ja opettamaan osallistujia suomen kielessä. Vapaaehtoiset ovat kouluttautuneet Luetaan yhdessä -verkoston koulutuksissa. Kerho toimii tärkeänä paikallisena kotoutumisen edistäjänä, koska kerhossa osallistujat oppivat kielen lisäksi suomalaisesta kulttuurista ja tavoista. Kerhon viikoittaisissa kokoontumisissa mahdollistuu luonteva kohtaantuminen. Suomen kielen kerho toimii maahanmuuttajille tärkeänä kohtaamispaikkana, missä voi tavata ja ystävystyä muiden Seinäjoella asuvien maahan muuttaneiden kanssa.

Suomen kielen kerhotoiminnan aktiivit ovat ansiokkaalla tavalla lähteneet kehittämään kielikahvilatoimintaa Seinäjoelle ja tuoneet näin merkittävän panostuksen kotoutumiseen kaupunkiimme. Vapaaehtoiset toimivat esimerkillisesti ja ennakkoluulottomasti. Tällä tunnustuksella Seinäjoen kaupunki haluaa osoittaa kiitosta innostavasta työstä monikulttuurisuustyön saralla.

Vuodesta 2023 alkaen Seinäjoen kaupunki nimeää Vuoden monikulttuurisuusteon. Monikulttuurisen teon nimeämisellä Seinäjoen kaupunki antaa tunnustusta kolmannen ja neljännen sektorin tärkeästä monikulttuurisuus- ja kotouttamistyöstä. Monikulttuurisuusteon palkitsemisella halutaan kiinnittää myönteistä huomiota kaupungissa tehtävään monikulttuurisuustyöhön ruohonjuuritasolla sekä monikulttuuriseen arkipäivään. Tunnustuksella saadaan kannustettua ja tunnustettua toimintaa, joka usein jää vähäiselle huomiolle.

Seinäjoen kaupunki muistaa vapaaehtoisia suomen kielen aktiiveja kahvitilaisuudella 14.12.