Voimaannu Lähtöasemalla – avoin ja maksuton ryhmä Kansalaiskampuksella

Seinäjoen kansalaisopistossa jatkuvan ohjauksen kehittäminen on edennyt ohjauksen mallintamiseen, jossa asiakas on keskiössä. Toiminnan näkyväksi tekemisen ja verkostojen kanssa yhteistyössä toimimisen kautta on rakentunut avoin ja maksuton ryhmä – Lähtöasema.

Ryhmä kokoontuu uudella Kansalaiskampuksella ja toiminta rakentuu avoimille työpajoille, kokemus- ja asiantuntijapuheenvuoroille, ohjaukselle sekä avoimelle kohtaamiselle. Lähtöasema toimii sosiaalista pääomaa kartuttavana ja toimintakykyä edistävänä ryhmämallina Seinäjoella – vastaiskuna yksinäisyydelle sekä pirstaleiselle palvelujärjestelmälle.

Lähtöasema sisältää viikoittain vaihtuvaa työpaja- ja harrastustoimintaa. Kiertäviä pajoja ovat alku -elämäntaitopaja, harrastepaja, hyvän mielen puheenvuoro, tunnetaidepaja ja hyvää arkea -paja. Keskeisin tavoite on innostua uusista toiminnoista ja havaita omia mielenkiinnon kohteita ja taitoja. Toiminnalla on tarkoitus vahvistaa osallistujan omaa osaamista ja kykyä johtaa omaa elämää, oli kyse sitten maalaamisesta, joulukorttien askartelusta, elämänlaivan työstämisestä tai ansioluettelon tekemisestä. Lähtöaseman lukujärjestys pohjautuu ajatukselle tarjota ohjauksellinen olohuone kaikille kuntalaisille omien voimavarojen, innostuksen ja oman polun löytämiseksi sekä yksinäisyyden torjumiseksi. Lähtöasema tarjoaa myös yhteisen areenan alan toimijoille molemminpuolisen tavoitettavuuden vahvistamiseksi. Seinäjoen kansalaisopisto toteuttaa Lähtöasemaa yhteistyössä Seinäjoen aikuissosiaalityön kanssa.

Jokaisella on mahdollisuus valita suunta ja suhtautuminen omaan elämään

Monimutkainen palvelujärjestelmä edellyttää toimivaa ohjausta ja neuvontaa. Neuvonnan lähtökohtana on hyvä olla ihmisen elämän kokonaisuus. Useimmiten esimerkiksi terveys- tai koulutuspalvelut ovat vain pieni osa tätä kokonaisuutta. Yhteiskunnan muutokset velvoittavat organisaatiot reagoimaan kehityskulkuun, joita ovat esimerkiksi epävarmuuden lisääntyminen työelämässä sekä yksinäisyydestä johtuvat ongelmat. Elämänkulku vaatii yhä enemmän yksilöllisiä ratkaisuja sekä kykyä ohjata omaa elämää. Tämä taas vaatii jatkuvaa ohjausta – sitä, että ketään ei jätetä yksin.

Elämänlaajuinen ohjaaminen onkin yksi Seinäjoen kansalaisopiston ohjauspalvelun ja Lähtöaseman keskeisiä lähtökohtia, jolloin huomioidaan ihmisen elämän kokonaisuus mahdollisimman laajasti. Tilanteessa tehtävän kartoituksen pohjalta voidaan suunnata mahdollisia toimenpiteitä elämänhallinnan, harrastusten, työn, opintojen tai vaikkapa ravitsemuksen suhteen. Näihin edellä mainittuihin ja moneen muuhun toimintaan oiva toimintaympäristö on uusi Kansalaiskampus.


Lähtöasema toimii Seinäjoen kansalaisopiston Kansalaiskampuksen (Kalevankatu 33) tiloissa C211 ja C208 keskiviikkoisin klo 12.00-16.00 välisenä aikana. Lähtöasemalle ovat tervetulleita kaikki iästä tai elämäntilanteesta riippumatta.

Lisätietoja antavat:
Satu Haarala, vs. apulaisrehtori, 044 4255 485, satu.haarala@seinajoki.fi
Anne Kevätjoki, projektityöntekijä, 050 5129 821, anne.kevatjoki@seinajoki.fi
Lotta Lahti, projektityöntekijä, 050 5921 116, lotta.lahti@seinajoki.fi