Tästä artikkelista löydät tietoa viljavuustutkimuksista

 • kuinka viljavuustutkimukset ovat voimassa
 • mitä hyötyä analyysitutkimuksesta on
 • näytteenoton vaatimuksista

Tarkista, että tilallasi on voimassa olevat viljavuustutkimukset. Viljavuustutkimusten avulla pystyt suunnittelemaan kasvin tarvitsemaa lannoitusta, jolloin pystyt ostamaan oikean määrän oikeaa lannoitetta. Jos käytät pelloilla lannoitetta, on sinulla oltava voimassa olevat viljavuustutkimukset .

Viljavuustutkimukset ovat voimassa 5 vuotta. Jos viljavuustutkimusten voimassaolo päättyy ennen ensi vuoden kasvukautta, käy ottamassa näytteet nyt syksyllä, niin sinulla on voimassa olevat maanäytteet valmiina seuraavaa kasvu kautta varten. Voimassaoloaika lasketaan analyysipäivästä.

Näytteenotto

Näytetiheydessä sinun on huomiota näytteiden riittävä määrä. Ota peruslohkosta vähintään seitsemän (7) osanäytettä. Näytteenotossa huomio, että otat osanäytteen riittävän syvältä eli koko muokkauskerroksen syvyydeltä. Apuna näytteenotossa voit käyttää maanäytekairaa, jonka voit hakea meiltä lainaksi maaseututoimistosta. Maaseututoimistosta voit hakea maanäytepurkit.

Peruslohkon koko määrää otettavien näytteiden määrän.

alle 0,50 ha peruslohkon lannoituksen suunnittelussa voit käyttää viereisen lohkon viljavuustutkimusta, jos lohkot erottaa oja tai tie. Alle puolen hehtaarin peruslohkon osalta voit katsoa ympäristökorvauksen sitoumusehtojen taulukkoarvoa multavuusluokalla runsasmultainen ja fosforiluokalla hyvä. Löydät ne ympäristökorvauksen sitoumusehdoista.

Ota näyte jokaista alkavaa viittä (5) hehtaaria kohti.

 • alle 0,50 ha lohkosta ota 1 näyte, jos et voi käyttää viereisen lohkon analyysiä (lohkojen pinta-ala yhteensä enintään 5ha)
 • 0,5-5 ha 1 näyte
 • 5,01 – 10 ha 2 näytettä
 • 10,01 ha 3 näytettä jne.

Saat viljavuustutkimuksista vähintään nämä tiedot lannoituksen suunnittelun avuksi:

 • maalaji
 • multavuus
 • happamuus
 • johtokyky
 • vaihtuva kalsium
 • helppoliukoinen fosfori
 • vaihtuva kalium
 • vaihtuva magnesium