Viidesluokkalaisille kannettavat tietokoneet

Opettajia kouluttautumassa oppilaskoneiden hallinnointiin.
Seinäjoen kaupunki vahvistaa perusopetuksen oppilaiden digitaitoja tarjoamalla oppilaiden käyttöön kannettavat tietokoneet. Ensimmäisenä tietokoneen saavat viidesluokkalaiset.

Seinäjoen perusopetuksessa uuden lukuvuoden aloittaa 7130 oppilasta. Koulun aloitus on poikkeuksellinen viidesluokkalaisille, sillä he saavat Seinäjoen perusopetuksessa ensimmäisinä käyttöönsä henkilökohtaiset kannettavat tietokoneet. Henkilökohtaisia laitteita tullaan jatkossa lisäämään vuosittain siten, että jokaisella vuosiluokkien 5-9 oppilaalla on käytössään kaupungin tarjoama kannettava tietokone.

-Tämä on Seinäjoen kaupungilta merkittävä panostus oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseksi, kertoo vt. perusopetusjohtaja Marika Ojala.

-Aloittavien viidensien luokkien opettajia koulutettiin laitteiden käyttöönottoon keväällä 2023. Laitekantaan panostamisen lisäksi kaikkien perusopetuksen oppilaiden digitaitojen vahvistamiseksi perusopetuksessa toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Uudet lukutaidot –hanketta, joka tähtää monipuolisesti oppilaiden tieto- ja viestintäteknologisten taitojen, medialukutaidon ja ohjelmoinnin osaamisen kehittämiseen, sanoo TVT-asiantuntija Riitta Juoni.

Kuvassa opettajia kouluttautumassa oppilastietokoneiden käyttöönottoon.