Varhaiskasvatuksen tietojärjestelmä vaihtuu

Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatus siirtyy käyttämään uutta Daisy järjestelmää vaiheittain 1.9.-1.10.2023.  eDaisyn käyttö aloitetaan pe 1.9.2023 (hakemukset, tuloselvitykset, ilmoitukset). DaisyFamilyn käyttö aloitetaan 21.9.2023 (korvaa samalla käytöstä poistuvan Vekaranetin)

eDaisy  

eDaisy avautuu pe 1.9.2023  

Palvelun löytyy osoitteesta https://seinajoki.daisynet.fi/eDaisy  

eDaisyn kautta hoidetaan jatkossa hakeminen ja muutokset varhaiskasvatuspalveluihin liittyen: 

  • Varhaiskasvatushakemus
  • Esiopetusilmoitus (haetaan esioppilaalle myös varhaiskasvatusta) 
  • Palvelusetelihakemus 
  • Muutosilmoitus 
  • Osoitteen muutos 
  • Hoidontarpeen tuntirajavalinnan muutos 
  • Toive varhaiskasvatuspaikan vaihdosta 
  • Muu muutos (esim. perhekoko, perhesuhteiden muutokset, nimi, työ- tai opiskelupaikka, puhelinnumero, sähköposti) 
  • Tuloselvitys 
  • Irtisanomisilmoitus 

eDaisyn käyttöönoton myötä siirrymme pelkästään sähköisiin päätöksiin, paperisia päätöksiä ei enää toimiteta postipalvelun kautta, vaan kaikki päätökset tulevat eDaisyyn huoltajien nähtäväksi.

Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan aina Suomi.fi palvelun kautta vahvalla tunnistautumisella eli joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 

DaisyFamily 

DaisyFamily (korvaa nykyisen Vekaranetin), päivittäinen asiointikanava huoltajien ja varhaiskasvatuksen välillä, tulee käyttöön 21.9. Tiedotamme tästä lisää 21.9..

DaisyFamilyyn tunnistaudutaan vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen muodostuu käyttäjätunnus ja pääsee luomaan salasanan jatkokirjautumisia varten. DaisyFamilyn kautta varataan lapselle hoitoajat lokakuusta eteenpäin, tarkistetaan lapsen perustiedot, yhteystiedot, hoitoaikatoteumat ja tarvittaessa pääsee mm. muuttamaan lapsen lupakyselyitä. 

Syyskuun lopun 2023 hoitoaikavaraukset tulee olla tehtynä vanhassa Vekaranetissä 20.9. mennessä.