Vaalimainonta kaupungin alueella eduskuntavaaleissa 2023

Lähtökohtana on se, että vaalimainoksia sallitaan ainoastaan hallintojohtajan

osoittamiin virallisiin vaalimainospaikkoihin. Muualla kaava-alueella ei sallita

vaalimainoksia tai niihin rinnastettavia mainoksia. Tämä kielto koskee kaupungin

omistamia rakennuksia, tontteja tai muuta omaisuutta esim. liikennealueita.

Kaupunkiympäristön tekemä vaalimainosvalvonta koskee taajama-merkin sisällä

olevia alueita.