Törnävän kartanon käytön kehittämiseksi kerätään ehdotuksia ja ideoita

Tämä tiedote julkaistaan uudelleen laajan kiinnostuksen ja kyselyiden vuoksi.

Minkälaista toimintaa ja tapahtumaa kartanon tiloissa ja piha-alueella olisi mahdollista harjoittaa ja minä ajanjaksona? Mitä uudistuksen kohteena oleva kartano ja se uniikki ympäristö voisi tarjota? Miten kartanon toimintaa voisi mielestäsi kehittää?

Seinäjoen kaupunki remontoi parhaillaan rajoitetulla käytöllä ollutta Törnävän kartanoa. Rakennuksen julkisivua kohennetaan, sisällä tehdään pintaremonttia ja keittiö uusitaan kokonaan. Remontin tavoitteena on mahdollistaa kartanon laajempi käyttö sekä kehittää aluetta yhtenä Seinäjoen matkailukohteena.

Seinäjoen kaupunki kerää kaupunkilaisilta, alueen yrityksiltä ja kolmannen sektorin toimijoilta ehdotuksia ja ideoita kartanon mahdollisuuksista. Alueen yritykset ja kolmannen sektorin toimijat kutsutaan keskustelutilaisuuteen kertomaan ideoitaan siitä, minkälaista toimintaa kartanolla olisi kiinnostavaa tuottaa. Kaupunkilaisilta kerätään sähköisesti ideoita ja ajatuksia kartanon käytön kehittämisestä ja siitä, millaista toimintaa ja palvelua kaupunkilaiset alueelle toivovat.

Ideoiden ja ajatusten perusteella kaupunki lähtee suunnittelemaan kartanon tarkempaa käyttösuunnitelmaa.


Yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden keskustelutilaisuus 15.9.2022

Kesäkahvila historiallisessa miljöössä, tapahtumia rakennuksen kauniissa ympäristössä, miljöö-kuvauksia, juhlatilaisuuksia, wanhan ajan työpajoja, draamaa- ja kulttuuria, ajan kuvaa vai jotain ihan muuta? Mitä edustamasi taho olisi kiinnostunut tuottamaan kartanon idyllisissä puitteissa?

Seinäjoen kaupunki kutsuu alueen yritykset ja kolmannen sektorin toimijoita kuulemaan Törnävän kartanon tulevista mahdollisuuksista ja ennen kaikkea kertomaan omia ideoitaan siitä, minkälaista toimintaa kartanolla olisi kiinnostavaa tuottaa. Erityisesti toivomme tilaisuuteen kahvila- ja ravintola-alan toimijoita jotka olisivat kiinnostuneita laaja-alaisesta toiminnasta, mutta olemme avoimia kaikille ideoille. Keskustelutilaisuudessa kuultujen ideoiden pohjalta kaupunki lähtee suunnittelemaan kartanon tarkempaa käyttösuunnitelmaa.

Tilaisuuteen ilmoittaudutaan 14.9 mennessä tästä linkistä:

Törnävän kartanon käytön kehittäminen: keskustelutilaisuus yrityksille ja kolmannen sektorin toimijoille

Tilaisuuteen toivotaan osallistuvan vain yksi henkilö / yritys tai taho.


Kaupunkilaisten ideoiden, ajatusten ja toiveiden kerääminen

Miten sinun mielestäsi kartanon ja sen ympäristön palveluja ja toimintaa voisi kehittää? Millaista toimintaa ja palvelua toivoisit kartanoon ja piha-alueelle?

Jätä ideoita ja ajatuksia kartanon käytön ja alueen kehittämiseksi sähköisellä kyselylomakkeella. Lomake on auki 30.9.2022 saakka.

Lisätietoja tarvittaessa: anita.stenfors@seinajoki.fi