Terveyskeskus on saanut Kandiystävällisen terveyskeskuksen arvonimen

Suomen Medisiinariliitto on myöntänyt Seinäjoen terveyskeskukselle Kandiystävällisen Terveyskeskuksen arvonimen syysliittokokouksessaan 14.11.2020. 

Kriteereinä Kandiystävälliselle terveyskeskukselle olivat;

1) Hyvin järjestetty perehdytys
2) Sopiva työmäärä lääketieteen kandille
3) Hyvin järjestetty seniorituki
4) Kandidaatit kokivat olevansa osa työyhteisöä, joka tuki myös heidän jaksamistaan
5) Palautteen saaminen tehdystä työstä