Terveyskeskuksen asiakaspalautteet

Terveyskeskuksessa seurataan säännöllisesti asiakas- ja potilaspalautteita.
Palautteen avulla saamme arvokasta tietoa miten palveluita käytetään, ja miten niihin suhtaudutaan – Esim. Onko palvelu ollut oikea-aikaista, onko palvelu ollut riittävä, ja moniko palvelua suosittelee.