Terveydenhuollon asiakasmaksuihin tulee muutoksia 1.7.2021

Muutokset johtuvat asiakasmaksulain uudistuksesta. Lailla täsmennetään, mitä maksuja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista saa periä ja mitkä palvelut ovat maksuttomia.

Maksuttomat käynnit

Maksuttomina säilyvät samat palvelut, jotka ovat nykyisinkin maksuttomia, kuten esimerkiksi terveysneuvonta- ja tarkastukset, seulonnat sekä äitiys- ja lastenneuvolakäynnit. Sairaanhoitajan vastaanotot muuttuvat myös maksuttomiksi.

Alle 18-vuotiaiden poliklinikkamaksuista luovutaan eikä alaikäisiltä voi periä peruuttamattomasta käynnistä niin sanottua sakkomaksua.  

Maksu käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä vastaanottoajasta

Peruuttamatta ja käyttämättä jätetystä ajasta voidaan 1.7.2021 alkaen periä maksu kaikista terveydenhuollon palveluista. Maksu voidaan periä vaikka itse palvelu olisi maksuton.

”Maksu käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä ajasta on korkeintaan 50,80 euroa. Heinäkuun alusta lähtien sitä ei peritä alle 18-vuotiailta. Maksua ei peritä, jos peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy.
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä ajasta ei peritä maksua, jos varattu vastaanottoaika perutaan edellisenä päivänä klo 12:een mennessä.”

Maksukattoon muutoksia vuoden 2022 alussa

Maksukattoon lasketaan aiempaa enemmän palveluja vuoden 2022 alusta lähtien, jolloin maksukattoa kerryttävät myös suun terveydenhuollon, terapian ja tilapäisen kotisairaanhoidon maksut. Lisäksi toimeentulotuella maksetut asiakasmaksut kerryttävät maksukattoa.