Seinäjoen Työterveys, Yleislääkäripalvelut

Tarjouspyyntö 24036 Seinäjoen Työterveys Oy, Yleislääkäripalvelut on lähetetty julkaistavaksi Hilma-palvelussa ja Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa 16.5.2024.
Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa osoitteessa http://tarjouspalvelu.fi/seinajoki.
Tarjoukset on toimitettava viimeistään 4.6.2024 klo 14:00.
Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista 24.5.2024 klo 12:00 mennessä. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset.
Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata. Kysymykset käsitellään nimettöminä. Kysyjän nimeä tai muita tarjoajaa koskevia tietoja ei ilmoiteta kysymysten ja vastausten yhteydessä.
Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä hankintayksikön julkaisemat viestit Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa seitsemän (7) päivää ennen tarjouspyynnön määräajan umpeutumista. Mitkään muut lisätiedot kuin Tarjouspalvelu-toimittajaportaalin kautta kirjallisesti annetut lisätiedot eivät sido hankintayksikköä.