ICT-asiantuntijapalvelu ja työasemien asennuspalvelu

Tarjouspyyntö ICT-asiantuntijapalvelu ja työasemien asennuspalvelu 23101 on lähetetty julkaistavaksi Hilma-palveluun ja Tarjouspalvelu.fi –toimittajaportaaliin 23.2.2024.

Tarjoukset on toimitettava viimeistään 14.3.2024 klo 12.00 mennessä. Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa http://tarjouspalvelu.fi/seinajoki.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee lähettää viimeistään 4.3.2024 klo 12.00 mennessä Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset.

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata. Kysymykset käsitellään nimettöminä. Kysyjän nimeä tai muita tarjoajaa koskevia tietoja ei ilmoiteta kysymysten ja vastausten yhteydessä.

Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä hankintayksikön julkaisemat viestit Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa seitsemän (7) päivää ennen tarjouspyynnön määräajan umpeutumista. Mitkään muut lisätiedot kuin Tarjouspalvelutoimittajaportaalin kautta kirjallisesti annetut lisätiedot eivät sido hankintayksikköä.