Tapahtumatutkimuksen 2022 tulokset kertovat tapahtumien vaikuttavuudesta Seinäjoella

Seinäjoki tunnetaan isoista kesätapahtumistaan.

”Tapahtumat on nostettu Seinäjoen uuden kaupunkistrategian johtotähtien joukkoon. Kehittyvän tapahtumakaupungin yhdeksi mittariksi on valittu joka toinen vuosi toteutettava tutkimus tapahtumien aluetaloudellisista vaikutuksista. Nämä tutkimustulokset vahvistavat ajatustamme siitä, että tukemalla tapahtumien kehittymistä, vahvistamme niiden positiivisia vaikutuksia alueellamme”, kommentoi kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä.

Seinäjoen tapahtumatutkimus 2022 toteutettiin kesällä, ja se kohdennettiin Provinssiin, Seinäjoen Tangomarkkinoihin, Vauhtiajoihin ja Keppihevosten SM-kilpailuihin. Tutkimuksen toteutti SeAMK/ Markkinatutkimuspalvelut. Tutkimukset tilaajina olivat Seinäjoen kaupunki ja Into Seinäjoki.

”Kesän isot tapahtumat ovat Seinäjoelle todella tärkeä vetovoimatekijä. Tapahtumavieraat viettävät aikaa tapahtuma-alueella, mutta myös kaupungissa, ja käyttävät alueen palveluita, joka tuo alueen yrittäjille tuloa”, summaa Into Seinäjoen toimitusjohtaja Leena Perämäki.

Tapahtumatutkimuksen päätavoitteena oli selvittää tapahtumien kävijäprofiilit, tapahtumakävijöiden rahankulutusta tapahtumissa ja paikkakunnalla ja tätä kautta tapahtumien aluetaloudellisia vaikutuksia. Lisäksi selvitettiin tapahtumakävijöiden tyytyväisyyttä ja kehitysideoita tapahtumien suhteen.

Tutkimuksen aineisto on kerätty kahdessa osassa. Jokaisessa tutkittavassa tapahtumassa on tehty henkilökohtaisia haastatteluja, jossa haastateltavat ovat täyttäneet kyselylomakkeen ja antaneet yhteystiedot jatkotutkimusta varten. Jatkokysely lähetettiin tapahtumissa haastatelluille korkeintaan kolme päivää tapahtuman jälkeen.

Tutkimuksen toteutuksesta vastasivat markkinatutkija Hannu Tuuri ja tutkija Marja Katajavirta SeAMK:sta.

Tuloksista lyhyesti

Keppihevosten SM-kilpailujen kävijöistä yli 80 %, Provinssin ja Tangomarkkinoiden kävijöistä yli 60 % ja Vauhtiajojen kävijöistä 34 % tuli maakunnan ulkopuolelta.

Keppihevosten SM-kisojen, Provinssin ja Tangomarkkinoiden kävijöistä hieman yli puolet ja Vauhtiajojen kävijöistä kolmannes yöpyi tapahtuman aikana muualla kuin kotonaan ja tarvitsi majoitusta.

Yleisesti kaikkia tapahtumia kiiteltiin tapahtumien tunnelmasta ja hyvistä esiintyjistä sekä yleisesti järjestelyistä. Kehitettävinä asioina nousivat usein esille mm. istuinpaikkojen lisääminen, opasteiden parantaminen, ruokapalveluiden ja turvallisuuden kehittäminen (tapahtuma-alueella tai alueen ulkopuolella).

Tapahtumakävijöiden kulutus oli tapahtuma-alueella ja tapahtumapaikkakunnalla Keppihevosten SM-kilpailuissa 190 tuhatta €, Provinssissa 11,2 miljoonaa €, Tangomarkkinoilla 3,7 miljoonaa € ja Vauhtiajoissa 9,5 miljoonaa €.

Tapahtumien ympäristöystävällisyyden kehittämiseksi vastaajat näkivät kaikissa tapahtumissa aiheelliseksi panostaa lisää mm. roskisten määrään ja mahdollisuuteen lajitella jätteitä.

Yleisimmin tapahtumakävijät kuvasivat Seinäjokea laatusanoilla kiva, viihtyisä, mukava, kaunis, monipuolinen, kehittyvä ja ihan OK. Tapahtumakävijät arvioivat itse, että tapahtumalla oli mielikuvaan Seinäjoesta joko positiivinen tai neutraali vaikutus.

Alla tiivistelmä tuloksista.

Edellinen tapahtumatutkimus on toteutettu vuonna 2016. Vuodelle 2020 suunniteltu tutkimus jouduttiin koronan vuoksi siirtämään kahdella vuodella.