Ledningsgruppen har bildats för att fungera som arbetsredskap för stadens resultatrika ledande, för att utveckla ledningens samarbete och för att förbättra informationsförmedlingen. Ledningsgruppen utnämns av stadsdirektören.

Jaakko Kiiskilä
stadsdirektör
jaakko.kiiskila@seinajoki.fi

Jari Jokinen
förvaltningsdirektör
jari.jokinen@seinajoki.fi

Mika Itänen
ekonomidirektör
mika.itanen@seinajoki.fi

Leena Perämäki
verkställände direktör into Seinäjoki Oy
leena.peramaki@intoseinajoki.fi
Tiedekatu 2, 60320 Seinäjoki, Finska

Eija Pienimäki
personaldirektör
eija.pienimaki@seinajoki.fi

Krista Rintala
kommunikationschef
krista.rintala@seinajoki.fi

Juha Takamaa
stadsmiljödirektör
juha.takamaa@seinajoki.fi

Antti Takala
bildnings- och välfärdsdirektör
antti.takala@seinajoki.fi

Erkki Välimäki
utvecklingsdirectör
erkki.valimaki@seinajoki.fi