Vänortssamarbetet i Seinäjoki började för mer än 30 år sedan. Olika officiella besök och samarbete mellan kultur-, idrotts- och ungdomsorganisationer har hört till det traditionella aktiviteterna. Numera erbjuder vänortskontakterna goda möjligheter till samarbete inom stadsorganisationens olika verksamhetsområden. Tack vare vänortssamarbetet kan man dessutom jämföra olika praxis och handlingsmodeller, samt främja internationaliseringen inom medborgarorganisationer och läroanstalter på olika stadier. Seinäjoki har för närvarande följande vänorter:

Schweinfurt, Tyskland

Schweinfurt är en stad med 54.000 invånare som är belägen i den vackra delstaten Bayern. Vänskapsbanden etablerades 1974. Samarbetet mellan Schweinfurt och Seinäjoki är aktivt, med ungdomsutbyten på somrarna. Även församlingen och Seinäjoki Yrkeshögskola deltar aktivt i samarbetet vid sidan om staden. Läs mer om Schweinfurt i Wikipedia eller på staden Schweinfurts webbplats. Seinäjokis finsk-tyska förening Seinäjoen Suomi-Saksa Yhdistys upprätthåller kontakterna på invånarnivå. Bekanta dig med föreningen!

Koszalin, Polen

Koszalin är en stad i nordvästra Polen, 15 km söderut från Östersjökusten. Staden har 106 000 invånare. Vänskapsavtalet slöts 1987. Läs mer om Koszalin i Wikipedia. Staden Koszalins webbplats
Den finsk-polska föreningen Seinäjoen Suomi-Puola yhdistys har verkat i staden i 30 års tid. Föreningen ordnar evenemang som är öppna för alla, från filmkvällar till gemensamma resor. Kontaktuppgifter här.

Veliki Novgorov, Ryssland

Novgorod är en av de äldsta städerna i Ryssland. Staden har 220 000 invånare. Floden Volchov flyter genom staden. Veliki Novgorod är en av Seinäjokis nyaste vänorter i och med att vänortsavtalet slöts 2016. Novgorod i Wikipedia. Även Visit Novgorods svenskspråkiga webbplats har mycket information om staden. Seinäjokis finsk-ryska förening Seinäjoen Suomi-Venäjä-seura är en aktiv kulturaktör och evenemangsarrangör.

Sopron, Ungern

Vänskapen med Sopron har pågått i över 30 år. Sopron ligger alldeles intill den österrikiska gränsen. Staden är känd för sina viner, eftersom den ligger i en av de få ungerska regionerna som producerar både rött och vitt vin. Sopron i Wikipedia
Seinäjoki har en aktiv förening för Ungerns vänner, Unkarin ystävien ystävyysseura. Kom med i verksamheten! www.facebook.com/groups/290776027750689

Thunder Bay, Kanada

Thunder Bay har varit Seinäjokis vänort sedan 1974. Staden har den största anknytningen till Finland i Kanada i förhållande till folkmängden (12 825) och näst största i antal efter Toronto (14 750). Tio procent av Thunder Bays invånare har finländskt påbrå: antingen i form av finska emigranter eller deras efterkommande. Bandet till Finland syns fortfarande i gatubilden. Thunder Bay i Wikipedia

Jiangjiins härad i Chongqing, Kina

Jiangjiins härad är staden Seinäjokis nyaste vänort. Vänortsavtalet slöts 15.6.2017. Stadens härad ligger i sydväst i staden Chongqing, vid floden Yangtzes övre lopp, och har en historia som går tillbaka över 1 500 år i tiden. Häraden har 1,5 miljoner invånare. Jiangjin i Wikipedia

Samarbetsstäder

Staden Seinäjoki samarbetar också med följande städer:

Rudongs härad, Kina

Rudongs härad ligger i Nantongs storstadsområde i Jiangsu-provinsen i Kina. MoU-samarbetsavtalet slöts 2017. Rudongs härad har ca 1,8 miljoner invånare (2018). Rudong i Wikipedia

Changsha, Kina

Changsha, huvudstad i provinsen Hunan, har varit Seinäjokis samarbetsstad sedan 2017. Changsha i Wikipedia

Qingdao, Kina

Qingdao är en hamnstad i provinsen Shandong i Kina, på Shandong-halvön vid Gula havet. Stadsområdet har 9 miljoner invånare. Staden har många gamla hus i tysk stil eftersom den har varit ett viktigt handelsområde för Tyskland och andra europeiska länder. Kappseglingen under de olympiska spelen i Peking 2008 hölls i Qingdao. Qingdao i Wikipedia

Jianyang, Kina

Staden Jianyang med 1,5 miljoner invånare ligger i Sichuan-provinsen. Seinäjoki är Jianyangs första skandinaviska samarbetsstad. Jianyang och Seinäjoki har 2018 undertecknat ett intentionsavtal om främjande av jordbruk, livsmedelsindustri, utbildning samt hälsa och välfärd. Jianyang i Wikipedia