Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 9.9.2021

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjantarkastusta.
Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

97 § Kaupungin vuoden 2021 talousarvioon kohdistuva säästöohjelma
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee kaupunginhallituksen asettaman säästötavoitteen, sen kohdentamisen ja riskit sen toteutumiselle tiedoksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

98 § Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023 – 2024
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 1. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää tehdä kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle virkamiesesitykseen 26.8.2021 nähden 12,4 M€ karsitun esityksen sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioksi vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2023 – 2024.
 2. Sosiaali- ja terveyslautakunta lähettää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi, että talousarvioesitykseen on tehty 12,4 M€ ”juustohöyläkarsinnat” 26.8.2021 kokouksessa esillä olleeseen tilanteeseen verrattuna. Tämä muodostaa merkittävän riskin talousarvion toteutumiselle v. 2022.
  Lautakunnassa 26.8. ollut talousarvio perustui toimialan arvioon väestön palvelujen tarpeesta ja lainsäädännön velvoitteisiin.
 3. Sosiaali- ja terveyslautakunta sitoutuu seuraamaan talousarvion toteutumisen kokonaistilannetta neljännesvuosiraportein ja pyrkii toimintavuoden aikana kuromaan umpeen esitykseen jääneen raamin ylityksen 3,6-5,6 M€ (liite: toimialatason strategiset tavoitteet).
  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

  99 § Sosiaali- ja terveystoimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma vuodelle 2022
  Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
  Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy toimialakohtaisen suunnitelman liitteen mukaisena.
  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

  100 § Asiakasmaksujen alentaminen ja perimättä jättäminen
  Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
  Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä asiakasmaksujen alentamisen tai perimättä jättämisen asiatekstin mukaisesti 1.9.2021 alkaen.
  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

  101 § Viranhaltijapäätökset
  Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
  Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.
  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

  102 § Ylimääräisen pakolaisryhmän vastaanottaminen vuonna 2021
  Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
  Seinäjoen sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että mahdollista ylimääräistä afgaaneista koostuvaa pakolaisryhmää ei oteta vastaan vuonna 2021.
  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

  Lisätiedot:
  Puheenjohtaja Raimo Ristilä, 040 774 8330
  Esittelijä, sosiaali- ja terveysjohtaja Eija Rintala, 050 476 7899