Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 22.6.2021

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjantarkastusta. Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

71 § Päihdepalvelujen johtajan viran täyttäminen
Johtavan ylilääkärin ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita päihdepalvelujen johtajan virkaan YTM Elina Eteläahon 1.9.2021 alkaen. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä työterveyshoitajan todistus terveydentilastaan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

72 § Lausunto aluehallintovirastolle sosiaaliasiamiehen toiminnasta
Johtavan ylilääkärin ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa asiassa aluehallintovirastolle oheisen selvityksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

73 § Sosiaaliohjaajan toimen muuttaminen ohjaajan toimeksi, Kaarisillan päivätoiminta
Johtavan ylilääkärin ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
– Kaarisillan päivätoimintaan perustetaan ohjaajan toimi (04SOS06A), jonka kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto
– ja lakkautetaan vastaavasta ajankohdasta lukien sosiaaliohjaajan toimi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

74 § Ohjaajan toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi, Kytösavun asumispalveluyksikkö
Johtavan ylilääkärin ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Kytösavun asumispalveluyksikköön perustetaan 1.8.2021 lukien lähihoitajan toimi (04SOS06A) ja lakkautetaan vastaavasta ajankohdasta ohjaajan toimi (04SOS050).
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot:
Puheenjohtaja Reijo Keski-Hynnilä, 050 377 5943
Johtava ylilääkäri Tiina Perä, 040 753 6487