Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 18.8.2022

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjantarkastusta.
Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

65 § Viranhaltijapäätökset
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

66 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan talouden toteutuminen 1.1.–30.6.2022
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen ajalta 1.1. – 30.6.2022 tiedoksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

67 § Seinäjoen kaupungin lausunto Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se antaa sairaanhoitopiirin hallitukselle ja hyvinvointialueen hallitukselle valmistelutekstissä kirjatut näkemykset lausuntonaan Etelä-Pohjanmaan sotejärjestämissuunnitelmaan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

68 § Työttömien työnhakijoiden terveydenhuollon resurssin vahvistaminen
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää henkilöstöjaostolle, edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että valtuusto perustaa terveydenhoitajan toimen 1.10.2022 alkaen.
Terveydenhoitajan toimen kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen terveyden-/sairaanhoitajan laillistus.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

69 § Osastonhoitajan viran muuttaminen vastaavan hoitajan toimeksi
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää henkilöstöjaostolle, kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vastaanoton osastonhoitajan virka muutetaan vastaavan hoitajan toimeksi 1.10.2022 alkaen.
Kelpoisuusehtona vastaavan sairaanhoitajan tehtävään on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen terveyden-/sairaanhoitajan laillistus.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

70 § Kotiavustajan toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi, ikäihmisten palvelujen tulosalue, kotihoitoyksikkö
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää henkilöstöjaostolle ja edelleen kaupunginhallitukselle, että

 • ikäihmisten palvelujen tulosalueelle, alkusijoituspaikka itäinen alue, perustetaan lähihoitajan toimi (02SOS06A)
 • perustettavan toimen kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto, lähihoitaja (nimikesuojattu ammattihenkilö, Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, Valtioneuvoston asetus 153/2016)
 • kotiavustajan toimi lakkautetaan (02PER010).
  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

  71 § Etuuskäsittelijän viran muuttaminen sosiaaliohjaajan viraksi
  Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus
  Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää henkilöstöjaostolle ja edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että
 • valtuusto päättää perustaa sosiaali- ja terveyskeskuksen neuvontaan sosiaaliohjaajan viran (02SOS050) 1.10.2022 lukien kelpoisuusvaatimuksena sosionomi (AMK) tutkinto ja
 • lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta lukien etuuskäsittelijän viran (01TOI060).
  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

  Lisätiedot:
  Puheenjohtaja Raimo Ristilä, 040 774 8330
  Esittelijä, sosiaali- ja terveysjohtaja Eija Rintala, 050 476 7899