Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 16.6.2022

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 16.6.2022
Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjantarkastusta.
Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

53 § Viranhaltijapäätökset
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

54 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousajat, syksy 2022
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä kokousajat esitetyn mukaisina.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

55 § Kuntohoitajan toimen muuttaminen fysioterapeutin toimeksi
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää henkilöstöjaostolle ja edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että kuntohoitajan toimi muutetaan fysioterapeutin toimeksi 1.9.2022 alkaen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

56 § Ympäristöterveydenhuollon organisaatiomuutos ja nimikemuutos/johtavan kaupungineläinlääkärin viran täyttäminen
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että johtavan kaupungineläinlääkärin virkaan siirretään 1.6.2022 alkaen Anna Sarvela (viranhaltijalaki 2003/304 5 luku 24 §).
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

57 § Kotiavustajan toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi, ikäihmisten palvelujen tulosalue, kotihoitoyksikkö
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää henkilöstöjaostolle ja edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että
-ikäihmisten palvelujen tulosalueelle, alkusijoituspaikka kotihoidon kaakkoinen alue, perustetaan lähihoitajan toimi (02SOS06A)
-toimen kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto, lähihoitaja (nimikesuojattu ammattihenkilö, Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, Valtioneuvoston asetus 153/2016)
— lakkautetaan kotiavustajan toimi (02PER010).
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot:
Puheenjohtaja Raimo Ristilä, 040 774 8330
Esittelijä, sosiaali- ja terveysjohtaja Eija Rintala, 050 476 7899