Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 12.11.2020

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjantarkastusta. Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

126 § Talouden toteutuminen 1.1. – 30.9.2020, sosiaali- ja terveystoimiala
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen ajalta 1.1. – 30.9.2020 tiedoksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

127 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2021 toiminta-avustukset yleishyödyllisille yhteisöille
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää vuoden 2021 toiminta-avustukset seuraavasti:

Hope-Yhdessä ja yhteisesti ry                 2000 €
KRIS-Etelä-Pohjanmaa ry                       2000 €
Kriisikeskus Mobile Seinäjoki                   10000 €
Lakeuden ruoka-apu ry                            5000 €
Peräseinäjoen vanhustenkotiyhdistys ry 40000 €
Uloskutsutut ry                                         1000 €

Määräraha osoitetaan sosiaali- ja terveystoimialan hallinnosta, kp 2001.
Avustuksen ehtona on kaupunginvaltuuston myöntämä vastaava määräraha sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2021 talousarvioon.
Yleishyödyllisten yhteisöjen toiminta-avustus myönnetään ehdolla, että avustuksen käytön valvomiseksi kaupungin tilintarkastajalle varataan mahdollisuus avustusta saavan yhteisön hallinnon ja tilien tarkastamiseen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

128 § Toimialan merkittävimmät riskit ja hallintatoimenpiteet talousarviovuodelle 2021
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

129 § Turvapuhelinpalvelujen myöntämisperusteet 1.1.2021 alkaen sekä turva-auttamiskäyntien järjestäminen ja niiden asiakasmaksun määrääminen 4.1.2021 alkaen
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää
-merkitä tiedoksi turvapuhelinpalvelun ja siihen liittyvien turva-auttamiskäyntien järjestämisen asiatekstin mukaisesti vuoden 2021 alusta alkaen
-että turvapalvelujen myöntämisperusteena 1.1.2021 alkaen on kotihoidon palvelujen, omaishoidontuen tai vammaispalvelujen asiakkuus tai viranhaltijan päätös erityisen harkinnan perusteella
-että kiireettömän turva-auttamiskäynnin asiakasmaksu on 20 e 4.1.2021 alkaen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

130 § Seinäjoen kaupungin lapsiperhepalveluiden sosiaalityön valvonta/riittävä sosiaalityöntekijöiden määrä
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta
-esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se perustaa lapsiperheiden sosiaalipalveluihin kolme (3) sosiaalityöntekijän virkaa
-määrää sosiaalityön tulosaluejohtajan antamaan aluehallintovirastolle kirjallisen selvityksen henkilöstötilanteesta 31.1.2021 mennessä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

131 § Viranhaltijapäätökset
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot:
Puheenjohtaja Tarja Tenkula, p. 040 062 3531
Sosiaali- ja terveysjohtaja Harri Jokiranta, p. 040 774 8402