Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 11.6.2020

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjantarkastusta. Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

55 § Sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2020 alkaen, tarkennus
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä tarkennukset asiatekstissä esitetyllä tavalla 1.1.2020 alkaen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

56 § Puistolan asiakasmaksut vuonna 2020
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä Puistolan ylläpitomaksut, ateriamaksut sekä nykyisten vuokrien säilyttämisen ennallaan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

57 § MONNI – Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 2020-2022 -kehittämishanke / Valtionavustushaku Lapsi- ja Perhepalveluiden muutosohjelmaan
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää sitoutua Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksen hallinnoimaan MONNI – Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 2020-2022 –hankkeeseen sekä sitoutuu omarahoitusosuuteen 5 920 €/hankevuosi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

58 § Viranhaltijapäätökset
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot:
Puheenjohtaja Tarja Tenkula, p. 040 0623531
Sosiaali- ja terveysjohtaja Harri Jokiranta, p. 040 7748402