Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 11.11.2021

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjantarkastusta.

Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

120 § Viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

121 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1. – 30.9.2021

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen ajalta 1.1. – 30.9.2021 tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

122 § Pakolaisryhmän vastaanottaminen

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää ottaa vastaan 10-15 henkilöstä koostuvan pakolaisryhmän vuonna 2022.

Käsittely:

Jäsen Hannu Haapasalmi ehdotti, että kiintiöpakolaisten ryhmää ei vastaanoteta lainkaan vuonna 2022. Jäsen Riina Knuts kannatti ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta on tehty uusi kannatettu ehdotus, tulee asiasta äänestää kädennostoäänestyksenä. Haapasalmen ehdotusta kannattavat äänestävät EI, sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotusta kannattavat äänestävät KYLLÄ.

Äänestyksen tulos: EI-ääniä 2, KYLLÄ-ääniä 9.

Päätös: Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

123 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2022 toiminta-avustukset yleishyödyllisille yhteisöille

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää vuoden 2022 toiminta-avustukset seuraavasti:

  • Hope – yhdessä ja yhteisesti ry 2000 e
  • KRIS Etelä-Pohjanmaa ry 3000 e
  • Kriisikeskus Mobile ry 10000 e
  • Lakeuden ruoka-apu ry 10000 e
  • Peräseinäjoen vanhustenkotiyhdistys ry 34000 e
  • Uloskutsutut ry 1000 e

Määräraha osoitetaan soten hallinnosta, KP 2001. Avustuksen ehtona on kaupunginvaltuuston myöntämä vastaava määräraha sosiaali- ja terveystoimen toimialan vuoden 2022 talousarvioon.

Yleishyödyllisten yhteisöjen toiminta-avustus myönnetään ehdolla, että avustuksen käytön valvomiseksi kaupungin tilintarkastajalle varataan mahdollisuus avustusta saavan yhteisön hallinnon ja tilien tarkastamiseen.

Käsittely:

Jäsen Kirsti Koivisto poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin tämän pykälän kohdalla jäsen Martti

Pajulammi.

124 § Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon lakisääteisen henkilöstömitoituksen valvonta

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee kaupungin antaman selvityksen tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot:

Puheenjohtaja Raimo Ristilä, 040 774 8330                

Esittelijä, sosiaali- ja terveysjohtaja Eija Rintala, 050 476 7899