Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksen päätökset 21.4.2022

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjantarkastusta.
Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

28 § Viranhaltijapäätökset
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

29 § Sosiaalityön ja ikäihmisten palvelujen tulosalueiden yhteistyö- ja valvontasuunnitelmat koskien ostopalveluja ja omaa toimintaa vuonna 2022
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä sosiaalityön ja ikäihmisten palvelujen tulosalueiden ostopalvelujen ja oman toiminnan yhteistyö- ja valvontasuunnitelmat vuodelle 2022.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

30 § Sosiaalityön ja ikäihmisten palvelujen kuntalaskutusohjeita ja –hintoja vuodelle 2022
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

  • hyväksyä edellä olevat laskutushinnat ja laskentaperiaatteet käytettäväksi hinnoittelussa ja laskutuksissa vuonna 2022 (mm. valtionkonttori, vieraskuntalaskutus, kattohinnat asiakasmaksuissa)
  • että vyörytettävät kustannukset lasketaan konsernipalvelujen ohjeen mukaan ja niitä käytetään vuonna 2022 hinnoittelussa
  • että, kun käytetään tuntihintaa yksittäisissä laskutuksissa, lisätään sosiaali- ja vyörytettäviä yleiskuluja yhteensä 32,1 %.
    Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

31 § Perintönä ja testamentilla saatujen varojen käyttösuunnitelma vuodelle 2022
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä rahastojen ja testamenttien käyttösuunnitelman vuodelle 2022.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

32 § Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2021
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee liitteenä olevan sosiaaliasiamiehen selvityksen tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

33 § Terveystarkastajan viran perustaminen
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ympäristöterveydenhuollon tulosalueelle perustetaan 1.6.2022 alkaen yksi uusi terveystarkastajan virka.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

34 § Ympäristöterveydenhuollon tulosaluejohtajan viran nimikemuutos
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää henkilöstöjaostolle, että johtavan hygieenikon viran nimike muutetaan ympäristöterveysjohtajaksi.
Käsittely: Johtava hygieenikko Virpi Ala-Risku poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

35 § Ympäristöterveydenhuollon organisaatiomuutos ja nimikemuutos
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

  1. yksi hygieenikkoeläinlääkärin virka muutetaan johtavaksi kaupungineläinlääkärin viraksi ja
  2. ympäristöterveydenhuollon tulosalueen johtamisrakenteen muutos hyväksytään valmistelutekstissä kuvatusti.
    Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot:
Puheenjohtaja Raimo Ristilä, 040 774 8330
Esittelijä, sosiaali- ja terveysjohtaja Eija Rintala, 050 476 7899