Seinäjoki parantaa kiinteistöjensä energiatehokkuutta automaatiopäivityksillä

Talo ruohikossa

Tarkenoo iliman palttoota ja rasoja -hankkeen muutostyöt ovat alkaneet kaupungin omistamissa kiinteistöissä

Seinäjoen kaupunki parantaa omistamiensa kiinteistöjen energiatehokkuutta huonelämpötilojen pudottamisella käyttöajan ulkopuolella. Huonelämpötilat palautuvat aina käyttöajan alkuun mennessä takaisin normaaliksi, joten kiinteistöjen käyttäjät eivät itse tule huomaamaan eroa aikaisempaan. Tämä vähentää Seinäjoen kaupungin vuotuisia kasvihuonekaasupäästöjä pysyvästi noin 500–1000 hiilidioksiditonnia. Vähennys vastaa noin 250 omakotikiinteistön lämmityksestä aiheutuvia vuosittaisia CO₂-päästöjä.

Tarkenoo iliman palttoota ja rasoja -hankkeessa on mukana noin 40 kiinteistöä. Iso osa hankkeen kiinteistöistä on kouluja tai päiväkoteja. Hankkeen jälkeen muutokset otetaan mahdollisesti käyttöön myös muissa kaupungin kiinteistöissä.

Seinäjoki kuuluu Hiilineutraalien kuntien (HINKU) verkostoon ja on sitoutunut vähentämään CO2-päästöjään 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Vähennystavoitteisiin pääseminen vaatii toimenpiteitä kaupungilta, yrityksiltä ja asukkailtakin. Hanke on yksi monista tarpeellisista askelista, joita Seinäjoen kaupunki on ottanut päästäkseen kohti asettamiaan tavoitteita.

Miten hanke toteutetaan?

Kohdekiinteistöjen muutokset toteutetaan mahdollisimman käyttäjäystävällisesti ja huomaamattomasti siten, että kiinteistön käyttäjät eivät itse huomaa eroa lämpötilassa tai ilmanlaadussa aikaisempaan.

Käyttäjät pääsevät seuraamaan toteutuneita säästöjä uudella Enerkey-nimisellä energiajohtamisen työkalulla. Kiinteistöautomaation päivityksen yhteydessä mahdolliset virheelliset säädöt automaatiossa korjataan, jolloin myös kiinteistöjen ilmanlaatu saattaa parantua.

Hanke käynnistyi toukokuussa 2021 alihankkijoiden kilpailutuksella ja automaatiopäivitysten suunnittelulla. Kiinteistöautomaation päivityksien käytännöntyö toteutetaan syksyllä 2021. Lämmityskauden 2021 aikana muutoksia valvotaan ja optimoidaan saadun palautteen ja olosuhdemittauksien perusteella.

Tarkempaa tietoa hankkeesta ja sen toteutuksesta löydät osoitteesta: https://www.seinajoki.fi//tarkenoo-iliman-palttoota-ja-rasoja-hanke