Seinäjoki laatii digiohjelman vuosille 2021-2025

Seinäjoen kaupunki työstää digiohjelman, joka tähtää digitalisaation hyödyntämiseen kaupungin palveluissa ja niiden kehittämisessä. Viisivuotisen digiohjelman tavoitteena on luoda yhä parempia ja helppokäyttöisempiä palveluita.

Konkreettisista toimenpiteistä rakentuva digiohjelma laaditaan vuoden 2021 aikana, ja sitä varten on perustettu eri toimialoilta ja Into Seinäjoesta koostuva työryhmä.

– Digiohjelman ydintavoitteita ovat esimerkiksi älykkäät ratkaisut, sujuvammat palvelut ja tiedolla johtaminen, jotka pidemmällä aikavälillä tuottavat myös säästöjä. Teemme asioita fiksummin ja vaikuttavammin, sanoo kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä.

Digitalisaatio edistää kaupungin elinvoimaa ja luo mahdollisuuksia uudelle yritystoiminnalle.

– Keskeisesti digitalisaatioon liittyy kokeilukulttuuri ja uudenlaista ajattelua vahvistava innovatiivisuus. Tässä haluamme olla mukana, toteaa digityöryhmän puheenjohtaja, rahoitusjohtaja Mika Itänen.