Seinäjoen varhaiskasvatuksen vahvuudet ovat leikki, ohjattu pedagoginen toiminta sekä lasten onni ja tyytyväisyys

Lapset leikkii

Seinäjoen varhaiskasvatukseen on tehty hyvin laaja laadun arviointi keräten n. 14 550 havaintoa Reunamo Education Research Oy:n Kehittävä Palaute -menetelmän avulla.

Arviointi perustuu Varhaiskasvatuslaissa (24 §) kunnille annettuun velvoitteeseen. Arvioinnin tarkoitus on selvittää, onko ohjaavissa asiakirjoissa ja laissa asetetut tavoitteet saavutettu käytännön toiminnassa. Se antaa myös laajan ja monipuolisen tietopohjan kehittää käytännön toimintaa jatkossa varhaiskasvatussuunnitelmaperusteisesti. Faktan pohjalle on hyvä jatkossakin tuottaa seinäjokisille lapsille maailman parasta varhaiskasvatusta, toteaa varhaiskasvatusjohtaja Aija-Marita Näsänen.

Arviointi jaettiin seuraaviin osa-alueisiin:

  1. Lasten toiminta
  2. Lasten emootiot
  3. Lasten liikkuminen
  4. Oppiminen ja intensiivinen toiminta

Tulokset on saatu yksikkökohtaisesti ja niitä työstetään esihenkilöiden johdolla. Tuloksista on tehty myös yhteenveto ja se julkistettiin 15.6. kasvatus- ja opetuslautakunnalle, kertovat arviointityötä luotsanneet aluejohtajat Kirsi-Maria Oivanen, Eija Ikola ja Johanna Vieri.

Seinäjoen varhaiskasvatuksen vahvuuksiksi nousivat arvioinnissa:

  • Lasten leikki, erityisesti roolileikki ja tuettu leikki sekä fyysinen leikki ja ulkoilu
  • Kasvattajien suunnittelema ja ohjaama pedagoginen toiminta sekä vuorovaikutus lasten kanssa
  • Lasten onni ja tyytyväisyys sekä ilo ja riemu oppimisen edistäjinä

Kehitettäviksi asioiksi arvioinnissa nousivat:

  • Lasten vertaisryhmätoiminnan vahvistaminen mm. rooli-, sääntö-, liikunta- ja tuetun leikin kautta
  • Oppimisympäristöjen rakentaminen lasten osallisuutta, sitoutumista toimintaan ja liikkumista edistäviksi

Varhaiskasvatukselle on valtuustotasolla asetettu edelleen kuluvalle vuodelle tärkeä tehtävä varmistaa lasten hyvinvointia varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ammatillisella toiminnalla ja edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäistä osaltaan syrjäytymistä. Arviointia jatketaan edelleen, kertoo Aija-Marita Näsänen ja kiittelee henkilökuntaa hyvästä työstä.

Lisätietoa:
Kirsi-Maria Oivanen, aluejohtaja, Seinäjoen kaupunki
puh. 044 754 1627
kirsi-maria.oivanen@seinajoki.fi

Leena Lahtinen, toimitusjohtaja, Reunamo Education Research Oy
puh. 050 344 4940
leena.lahtinen@reunamoedu.fi

23.6.2022