Seinäjoen varhaiskasvatuksen vahvuudet ovat leikki, ohjattu pedagoginen toiminta sekä lasten onni ja tyytyväisyys

Kaksi hymyilevää lasta istuu kaulakkain portailla.
Seinäjoen varhaiskasvatuksessa on tehty hyvin laaja laadun arviointi. Varhaiskasvatuksen eri yksiköissä on kerätty n 15 000 havaintoa Reunamo Education Research Oy:n Kehittävä Palaute -menetelmän avulla.

Arviointi perustuu Varhaiskasvatuslaissa (24 §) kunnille annettuun velvoitteeseen. Arvioinnin tarkoitus on selvittää, onko ohjaavissa asiakirjoissa ja laissa asetetut tavoitteet saavutettu käytännön toiminnassa. Se antaa myös laajan ja monipuolisen tietopohjan käytännön toiminnan kehittämiseksi varhaiskasvatussuunnitelmaperusteisesti.

Faktan pohjalle on hyvä jatkossakin tuottaa seinäjokisille lapsille maailman parasta varhaiskasvatusta, toteaa varhaiskasvatusjohtaja Aija-Marita Näsänen.

Arviointi jaettiin seuraaviin osa-alueisiin:

  1. Lasten toiminta
  2. Lasten emootiot
  3. Lasten liikkuminen
  4. Oppiminen ja intensiivinen toiminta

Seinäjoen varhaiskasvatuksen vahvuuksiksi nousivat arvioinnissa

  • Lasten leikki, erityisesti roolileikki ja tuettu leikki
  • Kasvattajien suunnittelema ja ohjaama pedagoginen toiminta
  • Lasten onni ja tyytyväisyys sekä uteliaisuus ja hämmästys oppimisen edistäjinä

Kehitettäviksi asioiksi arvioinnissa nousivat

  • Kasvattajien pedagogisen osaamisen käyttöön ottaminen kokopäiväpedagogiikassa (mm. perushoito- ja siirtymätilanteet)
  • Liikkumisen lisääminen; etenkin nopeaa ja kuormittavaa liikettä tulee lisätä, että saavutettaisiin lasten liikkumiselle asetetut tavoitteet erityisesti alle 3-vuotiailla ja esiopetusikäisillä

”Arvioinnin tulokset on saatu yksikkökohtaisesti ja niitä työstetään esimiesten johdolla. Tuloksista on tehty myös yhteenveto ja se on julkistettu 27.1.2021 kasvatus- ja opetuslautakunnalle”, kertoo arviointityötä luotsannut aluejohtaja Kirsi-Maria Oivanen.

”Varhaiskasvatukselle on valtuustotasolla asetettu edelleen kuluvalle vuodelle tärkeä tehtävä varmistaa lasten hyvinvointia varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ammatillisella toiminnalla ja edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä osaltaan ehkäistä syrjäytymistä. Arviointia jatketaan edelleen”, kertoo Aija-Marita Näsänen ja kiittelee henkilökuntaa hyvästä työstä.

Lisätietoa:
Kirsi-Maria Oivanen, aluejohtaja, Seinäjoen kaupunki
044 754 1627
kirsi-maria.oivanen@seinajoki.fi

Leena Lahtinen, toimitusjohtaja, Reunamo Education Research Oy
050 344 4940
leena.lahtinen@reunamoedu.fi

18.2.2021