Seinäjoen tavoitteena on Suomen elinvoimaisin maaseutu

Värikäs neljän ruudun piirroskuva, joissa ihmishahmoja, rakennuksia ja tavaroita. Teksteissä osallisuusteemat: hyvien yhteyksien Seinäjoki, Vetoivoimainen Seinäjoki, hyvien palvelujen Seinäjoki ja luova ja uudistuva Seinäjoki.

Seinäjoen kylien ja kaupunginosien kehittämisohjelma 2020-luvulle on valmistunut. Kehittämisohjelmaa on valmisteltu asukastilaisuuksissa ja yrityshaastatteluin. Sen tekemiseen ovat osallistuneet kaikki kaupungin toimialat.

– Asukastilaisuuksien tunnelma oli innostunut ja rakentava. Löysimme kehityskohteita, jotka eivät vuosittaisessa suunnittelussa pääse esille. Asukkaiden ja yritysten luottamus oma kylän ja kaupunginosan tulevaisuuteen on vahvaa, sanoo elinvoimajohtaja Erkki Välimäki.

Kylien ja kaupunginosien kehittämisohjelman tavoitteena on rakentaa Seinäjoelle Suomen elinvoimaisin maaseutu.

– Seinäjoen lähtökohdat ovat hyvät ja määrätietoisesti ja yhdessä toimien saadaan lisää elinvoimaa, asukkaita ja yrityksiä koko Seinäjoen alueelle, Välimäki toteaa.

Korona-ajan vaikutus on nähtävissä ohjelman sisällöissä.  Kuituverkkoyhteyksien merkitys nousi vahvasti esille, ja kokemukset etätyöstä ovat lisänneet hyvien yhteyksien merkitystä. Myös lähiliikuntapaikkojen ja viheralueiden merkitys ja niiden kehittäminen korostuivat.

Palvelut koetaan jo nyt hyviksi ja toimiviksi, ja suurin toive kohdistui palveluiden säilymiseen ja hyvään saavutettavuuteen. Tässä yhteydessä esille tulivat myös verkon kautta saatavat palvelut ja mobiilipalvelut.

Kylien saavutettavuutta halutaan parantaa. Erityisesti vt. 18:n kehittämiseen kohdistui paljon odotuksia. Kevyessä liikenteessä painotus on väylien rakentamisesta Ylistarosta, Nurmosta ja Peräseinäjoelta Seinäjoen keskustaan. Nämä kevyen liikenteen ”runkoverkot” tukevat liikenneturvallisuuden ja kevyen liikenteen kasvua.

Aluekehittämisessä painotus on Ylistaron, Peräseinäjoen ja Nurmon kirkonkylien kehittämisessä. Ylistaron mahdollisuutena nähdään Kyrönjoen varren elävöittäminen. Peräseinäjoella kirkonkylän kehittämisellä nähtiin vahva yhteys Kalajärven matkailualueeseen. Nurmossa kehitys liittyy osaksi Seinäjoki-Nurmo kaupunkialuetta ja sen vahvistumista erityisesti Nurmon keskustan alueella.

Yritystoiminnassa tärkeänä koetaan yritysalueiden kehittyminen eri puolilla Seinäjokea. Elinkeinoaloista korostuu ruokaketju, joka on jo nyt kansallisesti hyvin vahva. Into Seinäjoen aktiivinen rooli koetaan myönteisenä ja Inton toiminnan toivotaan edelleen vahvistuvan koko Seinäjoen alueella.

Kehittämisohjelman sisällöt ovat luonteva osa myös uuden valtuustokauden kaupunkistrategiaa. Ohjelman tavoitteita tullaan seuraamaan sekä vuosittain että valtuustokausittain.

Seinäjoen kaupunginhallitus käsittelee kylien ja kaupunginosien kehittämisohjelmaa kokouksessaan maanantaina 19. huhtikuuta.

Lisätiedot:
elinvoimajohtaja Erkki Välimäki, 040 774 8331
vuorovaikutussuunnittelija Kirsi Mattila, 040 5305111