Seinäjoen talousarvio 2024 on ylijäämäinen haastavana aikana – Veroja ei koroteta, kaupunki panostaa sivistyspalveluihin

Havainnekuva rakennuksesta, jossa useita ikkunoita, pihassa puita ja ihmishahmo
Havainnekuva vuonna 2024 valmistuvasta Kärjen koulusta.

Vuoden 2024 talousarvio on laadittu siten, että vuosikate kattaa poistot 100 %:sti ja tilikauden tulos on ylijäämäinen 108 600 euroa. Nettoinvestoinnit ovat 34,9 miljoonaa euroa.

Lainamäärän ennakoidaan laskevan ensi vuoden aikana 59 euroa/asukas kuluvan vuoden tilinpäätösennusteeseen verrattuna. Yhteensä kaupungilla on lainaa 338,4 milj. euroa. Kumulatiiviset ylijäämät kasvavat hieman emokaupungissa ja kaupunkikonsernissa. Konsernilainaa on lähes 10 000 euroa/asukas eli yhteensä noin 650 milj. euroa. Vuoden 2024 taseessa on kumulatiivista ylijäämää yli 35 milj. euroa ja kaupunkikonsernilla yli 130 milj. euroa.

Lisäresurssia tuntikehykseen ja erityisopetukseen

Ensi vuonna Seinäjoella panostetaan eritoten sivistys- ja hyvinvointipalveluihin käyttö- ja investointitaloudessa. Perusopetuksen tuntikehystä kasvatetaan yli 160 tunnilla ja erityisopetukseen lisätään resurssia.

Talousarviossa huomioitu osallistava budjetointi vakinaisena toimintatapana, kaupunginosien ja kylien verkottaminen laajakaistayhteyksin ja tiedolla johtaminen osana digiälykäs kaupunki -ohjelmaa. Lisäksi valmistaudutaan työllisyyspalvelujen siirtymisestä valtiolta kuntien vastuulle (TE2025-uudistus).

Vuosi 2024 on kuntataloudelle hyvin haastava. Yleinen talous on Suomessa heikkenemässä ja eletään korkeampien korkojen aikaa. Valtionosuudet ovat ensi vuonna valtion säästötoimien ja sote-tasauksen myötä lähes 20 % tavanomaista pienemmät ja rakentaminenkin hiljaisempaa. Verotulot yhä kasvavat, mutta ei yhtä paljon kuin on totuttu.

– Rakenteita ja palvelutasoa on rohjettava tarkastella sekä priorisoida sitä, mihin panostetaan ja milloin riittää vähempikin. Selvitysten tuloksia mm. kouluverkon suhteen on siis vietävä käytäntöön ja jatkettava muutoinkin hyvin alkaneen uudistumisen tiellä, sanoo kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä.

Vuoden 2024 talousarvion keskeisenä tavoitteena ovat vaikuttavat palvelut ja jatkaminen uudistumisen tiellä. Toimintakatekasvu on ensi vuodelle yhä korkeahkolla 4,5 %:n tasolla. Etenkin sivistyspalveluissa on palvelutuotannossa tarvetta muutoksiin tehtyjen selvitysten pohjalta. Tavoite on puolittaa koko kaupungin toimintakate 2 %:n kasvutasolle. Kaupunki vahvistaa rahoitusasemaa luopumalla ei-strategisesti tärkeästä omaisuudesta. Tämä työ jatkuu myös suunnitelmavuosina.

Veroprosentit pysyvät samana

Talousarvion 2024 tulostavoitetta helpottavat Seinäjoen vahva kasvu ja myönteinen työllisyyskehitys. Asukasluvun kasvuennuste tuleville vuosille on noin 1 %, mikä merkitsee vuosittain noin 650 lisäasukasta, uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Yrittäjyydestä, tapahtumista, liikunnasta ja ammattikorkeakoulustaan tunnettu kaupunki myös kansainvälistyy. Seinäjoen asema kiinnostavana ja vetovoimaisena kaupunkina houkuttelee investointeja ja yrittäjyyttä.

Seinäjoki jatkaa ensi vuonna samoilla veroprosenteilla:

  • kunnallisvero on 8,4 %
  • kiinteistöverot: mm. yleinen 1,45 %, vakituiset asuinrakennukset 0,60 % ja muut asuinrakennukset 1,65 %.

Isossa kuvassa julkisen talouden ennusteiden merkittävimmät riskit liittyvät yleisen talouskehityksen epävarmuuteen ja taantuman pituuteen. Kuntakentällä on kasvavaa painetta kunnallisverojen nostamiseen ensi vuonna ja suunnitelmavuosina (VM:n talouskatsaus 9.10.2023). Tämä näkyy myös Seinäjoella rakenteellisena kestävyysvajeena.

– Eritoten vuodesta 2024 on tulossa kunnille hyvin haastava. Vahvempi tulopohja ja kustannustietoinen uudistava toiminta sen rinnalla mahdollistaisivat Seinäjoella vuosikatteen nostamisen nykyistä korkeammalle, jopa 35–40 milj. euroon, sanoo rahoitusjohtaja Mika Itänen.

– Samalla se merkitsisi tulostenkin vahvistumista, mutta myös mahdollisuutta nykyinvestointitason nostamiseen vastaavalle tasolle vuosikatteen kanssa, hän jatkaa.

Investoinnit 2024

Seinäjoki investoi vaikeista ajoista huolimatta ensi vuonna 34,9 miljoonaa euroa.

Lintuviidan ja Hyllykallion päiväkodit laajentuvat. Asemanseudun ensimmäinen vaihe ja perhekeskus Aallokko sekä Kärjen koulu ja leasing-rahoituksella toteutuva Törnävän uusi koulu valmistuvat. Uimahallin laajennus on suunnitelmavuosina. Seinäjoen Energia investoi merkittävästi.

Yhdyskuntatekniikan ja kadunrakentamisen suurimmat investoinnit ovat asemanseudulle (5,0 milj. €), mm. alikulut. Lisäksi liikuntapaikkarakentamiseen investoidaan. Asuinalueet laajenevat ja uusia omakotitontteja tulee mm. Soukallejoelle ja Niemistöön. Maa-alueita ostetaan noin miljoonalla eurolla.

Kaupunginhallitus käsittelee talousarvion loka–marraskuun kokouksissa. Valtuustoon asia etenee 13.11.

Lisätiedot:
rahoitusjohtaja Mika Itänen, 040 566 1245
kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, 050 340 3401