Seinäjoen päättäjille järjestetään päättäjäpyöräilytapahtuma

Kaupungin poliittiset päättäjät ja viranhaltijat ovat keskeisessä asemassa, kun päätetään keinoja, joilla Seinäjoki pääsee sekä omiin että valtakunnallisiin kestävän liikenteen kehittämistavoitteisiin.

Seinäjoella on käynnissä Smart SUMP Seinäjoki -hanke, joka rahoitetaan REACT-EU-määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Siinä kehitetään Seinäjoelle SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) -ohjelma, joka on EU-konseptin mukainen kestävän liikkumisen suunnitelma. Suunnitelma mahdollistaa erilaiset uudet rahoituskanavat Seinäjoelle liikkumisen investointeihin. Teemaan liittyen SUMP järjestää yhteistyössä kaupungin kestävän kehityksen työryhmän kanssa päättäjäpyöräilytapahtuman.

Päättäjäpyöräilytapahtuma 20.3.

Päättäjäpyöräilytapahtumassa päättäjät kiertävät ennalta suunnitellun reitin pyöräilijöiden ja skuuttaajien näkökulmasta käsin. He saavat asiantuntijoilta tietoa aiheista liittyen esteettömään ja turvalliseen liikkumiseen, kunnossapitoon, kaupunkisuunnittelun tulevaisuuden painopisteisiin, eri asiakasryhmien tarpeisiin ja liikkumisen tukemiseen sekä mm. pyöräpysäköinnin merkityksestä kaupungin houkuttelevuuteen. Reittiä tarkastellaan erityisesti lasten, nuorten ja opiskelijoiden kannalta, sillä Seinäjoki haluaa olla paras kaupunki opiskelijoille!

Kutsumme kierrokselle myös median edustajia tutustumaan teemaan ja kuulemaan tietoa Seinäjoen kestävän liikkumisen suunnitelmista. Median edustajien ilmoittautuminen tapahtumaan: anita.stenfors@seinajoki.fi

Lisätietoja:

Smart Sump: projektikoordinaattori Eija Rintamäki

Pyöräilyreitti: suunnittelupäällikkö Keijo Kaistila

Kestävän kehityksen työryhmä: työryhmän puheenjohtaja, vs. perusopetusjohtaja Marika Ojala