Seinäjoen pääkirjasto sai avustusta ikääntyneiden lukutaitotyöhön

Keltalehtisiä koivuja pääkirjasto Apilan nurkalla.

Seinäjoen pääkirjasto sai aluehallintovirastolta 28 000 euroa avustusta Kirjasto 65 – kohtaamisia kotona ja kirjastossa -hankkeeseen. Hankeaika on 1.9.2022–31.12.2023. Hankkeen tavoitteena on aktivoida ja tukea asiakkaita hyödyntämään kirjaston palveluita entistä enemmän ja rohkeammin. Seinäjoen kaupunginkirjasto haluaa edistää ikääntyneiden kulttuurihyvinvointia innostamalla lukevaan elämäntapaan.

Seinäjoen pääkirjastolla on pitkät perinteet kotikirjastopalvelun hoitamisessa. Lähikirjastot tarjoavat myös kotikirjastopalvelua alueensa asukkaille. Kirjasto koordinoi Lahjoita lukuhetki -toimintaa, järjestää digiopastuksia sekä kirjavinkkauksia. Kulttuurisisältöjä tarjotaan VideoVisit-kuvapuhelinpalvelun kautta ikääntyneille kotihoidon asiakkaille.

Kotiin tuotujen digitaalisten hyvinvointi- ja kulttuuripalveluiden määrä ja tarve kasvavat tulevaisuudessa. Kirjastoilla on tärkeä rooli digitaalisen kuilun kaventamisessa ja syrjäytymisen ehkäisemisessä. Hankkeen aikana kokeillaan ja luodaan uusia toimintamalleja, joilla edistetään ikääntyneiden lukemista. Pilottiryhmälle tarjotaan lainattavaksi laitteita ja opastetaan niiden käyttöön. Lukemaan innostavia kulttuurisisältöjä tarjotaan sekä paikan päällä että verkon kautta. Näin voidaan lisätä kirjaston ja asiakkaan vuorovaikutteista kanssakäymistä. Hanke alkaa kokeiluna pääkirjastossa.

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet kirjastojen lukutaitotyöhön erityisavustuksia. Avien tavoitteena on vahvistaa kirjastojen roolia lukutaitotyössä sekä lisätä kirjastojen näkyvyyttä, merkittävyyttä ja vaikuttavuutta erilaisten lukutaitojen edistämisessä. Lukutaitojen kehittämisen taustalla on erityisesti viime vuonna valmistunut Kansallinen lukutaitostrategia 2030

Lisätietoja:
kirjastotoimenjohtaja Kirsti Länsikallio, p. 044 754 1621
projektipäällikkö Jaana Savela, p. 040 559 9668