Seinäjoen museoiden tieto- ja aineistopalvelu suljettu

Kokoelmamuutto sulkee Seinäjoen museoiden tieto- ja aineistopalvelun koko vuodeksi

Isoja esineitä pakattu muoviin ja tuettu puisiin telineisiin

Seinäjoen museoiden kokoelmat muuttavat. Työ on aloitettu tammikuussa 2023 ja se jatkuu ainakin vuoden 2024 loppuun saakka. Tämän vuoksi museon kokoelmapalvelut, kuten tietopyynnöt ja kokoelmalainat, on suljettu vuoden 2024 loppuun saakka. Aiemmin sovitut asiat hoidetaan. Uusia lahjoituksia otetaan vastaan vain erittäin suurella harkinnalla, sillä niitä ei pystytä tässä vaiheessa käsittelemään kokoelmaprosessiin kuuluvalla tavalla.

Kokoelmamuutot johtuvat Seinäjoen kaupungin tilajärjestelyistä. Museon kokoelmia on sijoitettuna useaan eri paikkaan, ja niitä siirretään väliaikaisiin säilytystiloihin koko vuoden ajan. Kokoelmamuutto on aikaa vievää työtä, sillä museoesineiden muutto vaatii erityisiä toimenpiteitä. Ennen siirtoa esineet inventoidaan, puhdistetaan, tarvittaessa valokuvataan ja pakataan. Eri materiaalit vaativat erilaiset pakkausvälineet. Esimerkiksi pienesineet pakataan silkkipaperiin ja laatikoihin, isommat esineet kuplamuoviin. Suurille esineille rakennetaan tukirakenteet, jotta ne eivät pääse liikkumaan kuljetuksen aikana. Ne esineet, joiden valmistusmateriaali kestää pakastamisen, viedään pakastukseen. Tällä käsittelyllä ehkäistään mahdollisten tuhohyönteisten siirtyminen säilytystilasta toiseen.

Museoiden tehtävä on tallentaa, säilyttää, esitellä ja tutkia toimialueensa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöä. Museokokoelmiin tallennetaan esineitä ja muuta aineistoa, joiden kautta kerrotaan tulevaisuudessa tarinaa menneestä ja tästä hetkestä. Kokoelmien käsittely ja hoito vaatii asiantuntemusta, jonka avulla niiden säilyminen varmistetaan jatkossakin.

Vaikka kokoelmamuutto vie aikaa, se on erittäin mielenkiintoista työtä. Museon kokoelmatiimi pääsee konkreettisesti käsiksi siihen, millaisia esineitä kokoelmissa on ja mitä voidaan tulevaisuudessa esitellä esimerkiksi näyttelyiden muodossa.

Lisätietoja antaa:

Amanuenssi, kokoelmatyön päällikkö Nina Takala
040 774 8578, nina.takala@seinajoki.fi