Seinäjoen lukioverkkoselvitys valmistui – Tavoitteena saada Seinäjoelle kansainvälinen lukio

Seinäjoen kaupungin teettämä lukioverkkoselvitys on valmistunut. Selvitys sisältää esityksen, missä ja miten 1 200 opiskelijan lukiokoulutus olisi tarkoituksenmukaisinta järjestää viiden vuoden kuluttua.

Kasvatus- ja opetuslautakunta saa selvityksen tiedoksi keskiviikon 10.5. kokouksessa, josta se etenee kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Selvityksen perusteella päätösehdotus on seuraava:

  • Seinäjoen lukion Etelä-Seinäjoen toimipiste Peräseinäjoella lakkautetaan ja toiminta siirretään Seinäjoen lukioon lukuvuoden 2025–2026 alusta alkaen. Tästä tehdään oma päätös vuoden 2023–2024 aikana.

  • Ylistaron lukio lakkautetaan ja toiminta siirretään Seinäjoen lukioon. Ajankohta ja toiminnan siirtäminen ajoitetaan siten, että vuosiin 2025–2028 ajoittuvat suurimmat opiskelijamäärät ovat hallittavissa ja lakkauttaminen ajoittuu suunnitelmallisesti suhteessa perusopetuksen palveluverkossa toteutettaviin muutoksiin. Samassa yhteydessä mietitään Ylistaron lukion järkevä jatkokäyttö. Tästä tehdään oma päätös.
  • Seinäjoen kaupunki perustaa kansainvälisen IB-lukion Seinäjoen ammattikorkeakoululta vuokrattaviin tiloihin.  Selvitys tästä aloitetaan vuoden 2023 aikana.
  • Seinäjoen lukioiden nykyisten rakennusten peruskorjaustarve arvioidaan opiskelijamääräkehityksen ja ennusteiden pohjalta 2020-luvun aikana. Tämän jälkeen arvioidaan, onko Seinäjoen lukion tarkoituksenmukaista jatkaa nykyisissä tiloissa vai voidaanko lukion toiminta kokonaisuudessaan siirtää Seinäjoen ammattikorkeakoululta vuokrattaviin ja tarvittaessa uudisrakennuksen tiloihin.

Opiskelijamäärät

Seinäjoen ja Nurmon lukioissa on yhteensä noin 1240 opiskelijaa. Etelä-Seinäjoen Peräseinäjoen toimipisteessä opiskelijoita on noin 20 ja Ylistaron lukiossa noin 50 opiskelijaa. Etelä-Seinäjoen toimipiste on ns. satelliittiyksikkö, jossa opiskelijat opiskelevat vuosikurssit 1 ja 2. Tämän jälkeen opiskelijat siirtyvät kolmannelle vuosikurssille Seinäjoen lukioon.

Oppilashinnat

Vuonna 2021 Seinäjoen lukion oppilashinta oli noin 7600 euroa/oppilas ja Nurmon lukion oppilashinta oli 7200 euroa. Etelä-Seinäjoen toimipisteen oppilashinta oli noin 11 700 euroa ja Ylistaron lukion oppilashinta 15 800 euroa.  Etelä-Seinäjoen ja Ylistaron lukion pienet oppilasmäärät nostavat merkittävästi oppilashintaa. Lisäksi Ylistaron lukion uudehkot tilat vaikuttavat tilavuokran suuruuteen.

Koko maan keskiarvo oli 8167 euroa/oppilas ja verrokkikuntien keskiarvo oli 7737 euroa/oppilas.

Opetushallituksen lukiojärjestäjiltä keräämien kustannustietojen perusteella Seinäjoen lukiokoulutuksen kokonaiskustannukset vuonna 2021 ovat olleet 2,3 miljoona euroa enemmän kuin mitä Seinäjoki saa valtionosuuksia lukiokoulutuksen järjestämistä varten. Lukiokoulutukseen kokonaisuudessa käytetyt eurot ovat kasvaneet 9,1 miljoonasta eurosta (2015) 10,6 miljoonaan euroon (2022), eli opiskelijakohtaiset kustannukset ovat nousseet 600 eurolla.

Lukiorakennukset ja tilaratkaisut

Seinäjoen lukio on peruskorjattu vuonna 2001 ja Nurmon lukio vuonna 2005. Etelä-Seinäjoen toimipisteen peruskorjaus on tehty vuonna 2006 ja Ylistaron koulukeskuksen laajennus ja peruskorjaus 2018. Ylistaron lukio toimii pääasiassa täysin uusissa tiloissa. Lähivuosina Seinäjoen lukio, Etelä-Seinäjoen toimipiste ja Nurmon lukio vaativat remonttia.

Nurmon lukion peruskorjaus maksaisi noin 4 miljoonaa euroa, mutta todennäköisesti myös yläkoulun tilat vaativat remontin. Koko rakennuksen kustannusarvio olisi noin 17 miljoonaa euroa.

Tulevaisuuden pohdinnaksi jää myös se, tehdäänkö Nurmon koulukeskuksen remontti vai puretaanko koko koulukeskus ja rakennetaan uudiskohde. Uusi koulukeskus voitaisiin rakentaa useampaan kerrokseen, jolloin neliömäärää voitaisiin vähentää ja pihan pysäköintiongelmat ratkaistua. Uudiskohteen tämänhetkinen hinta-arvio on noin 3000 euroa/m2.

Seinäjoen lukio vaatii peruskorjauksen tai uudisrakentamista. Seinäjoen lukion remontti maksaisi arviolta 16 miljoonaa euroa. Seinäjoen ammattikorkeakoulu on ilmoittanut kiinnostuksen vuokrata tilojaan.

Ennen Seinäjoen lukion peruskorjauspäätöstä on selvitettävä, voisiko Seinäjoen lukio siirtyä kokonaisuudessaan Framin tiloihin. Tämä vaatisi Framin osittaista laajentamista ja ruokahuollon tilojen uudelleen suunnittelun.  Tarkkoja kustannuslaskelmia lukion siirtymisestä Framiin ei ole, mutta ratkaisu tulisi halvemmaksi kuin Seinäjoen lukion peruskorjaus.

Oppilasmäärät ja -ennusteet

Lukioverkkoselvityksen mukaan Seinäjoen ja Nurmon lukioiden oppilasmäärät nousevat seuraavien 5–10 vuoden aikana, ja alkuvaiheessa myös Etelä-Seinäjoen lukion ja Ylistaron lukion oppilasmäärät kasvavat.

Pidemmän aikavälin tarkastelu kuitenkin osoittaa, että Ylistaron ja Etelä-Seinäjoen lukioiden oppilasmäärät ovat laskeneet. Kun vuonna 2010 Ylistaron lukiossa oli 81 opiskelijaa, opiskelijamäärä on nyt noin 50. Kevään 2023 yhteishaussa Ylistaron lukioon oli 9 hakijaa ja Etelä-Seinäjoen toimispiteeseen hakijoita oli 10. Seinäjoen lukioon Ylistarosta haki 3 ja Etelä-Seinäjoelta 8 opiskelijaa.

Viiden vuoden aikajänteellä Seinäjoen kaupungin 15–18-vuotiaiden ikäryhmä kasvaa ja potentiaalisten lukiolaisten määrät kasvavat. Eri ennusteiden ja tarkastelujen mukaan 15-vuotiaiden ikäluokat alkavat pienentyä vuoden 2027 jälkeen. Eniten 16–18-vuotiaita on vuosina 2025-2028, mutta ilman merkittävää muuttovoittoa, vastaavia huippuvuosia ei enää saavuteta.

Ennusteiden mukaan Etelä-Pohjanmaan seutukuntien ja maakunnan 15–18-vuotiaiden ikäryhmä pienenee merkittävästi. Tämä tarkoittaa, että tulevina vuosina Seinäjoen lukioihin on huomattavasti nykyistä vähemmän potentiaalisia tulijoita Seinäjoen seutukunnasta.

IB-lukio

Kansainvälisten opiskelumahdollisuuksien ja Seinäjoen vetovoiman lisäämiseksi tarvitaan mahdollisuus suorittaa kansainvälinen ylioppilastutkinto, mikä ei tällä hetkellä ole mahdollista Seinäjoella eikä muualla maakunnassa.

International Baccalaureate Diploma Programme (IB) on kansainvälinen ylioppilastutkinto, jonka voi suorittaa Suomessa 16 koulussa. IB-linjalla opetus on englanninkielistä.

Seinäjoen kehittymisen kannalta olisi tarkoituksenmukaista alkaa selvittää IB-lukion mahdollista perustamista Framin alueelle.  Tilat voitaisiin vuokrata Seinäjoen ammattikorkeakoululta. IB-lukion perustaminen auttaisi myös Seinäjoen lukion tilanahtauteen, sillä osa Seinäjoen lukion opetuksesta voitaisiin siirtää ammattikorkeakoululle IB-lukioon.

Selvityksen tausta

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion käsittelyn yhteydessä, että lukioverkkoselvitys tehdään päätöksenteon pohjaksi vuoden 2023 aikana. 

FSG:n tekemässä selvitystyössä olivat mukana sivistys-ja hyvinvointijohtaja Antti Takala, Etelä-Seinäjoen lukion vastuuopettaja Soili Vainionpää, Nurmon lukion rehtori Pekka Manninen, Seinäjoen lukion rehtori Teijo Päkkilä ja Ylistaron lukion rehtori Kirsi Sippola. Keskusteluja on käyty myös Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa.

Lisätiedot:
sivistys- ja hyvinvointijohtaja Antti Takala, 044 550 2677