Seinäjoen lukio on vuoden 2023 kansainvälinen toimija

Seinäjoen kaupunki nimeää Vuoden kansainvälinen toimija -tunnustuksen nostaakseen esille Seinäjoen kaupunkiorganisaation kansainvälistä ja monikulttuurista luonnetta.

Seinäjoen lukio on edelläkävijöitä Seinäjoen opetustoimen kansainvälistymisessä ja edistänyt yleissivistävän opetuksen kansainvälistymistä vuosien ja jopa vuosikymmenten ajan. Seinäjoen lukio on järjestänyt lukuisia opiskelijavaihtoja ja toteuttaa vuosittain noin kymmenen erilaista opiskelijaryhmiä liikuttavaa hanketta. Tämän lisäksi Seinäjoen lukiolta on mahdollista lähteä yksilöllisiin EU-rahoitteisiin kansainvälisiin vaihtojaksoihin. Liikkuvuustoimintoihin osallistuu noin 120 opiskelijaa lukuvuosittain.

Seinäjoen lukion toiminta tarjoaa kaikille opiskelijoille kosketuksen kansainvälistymiseen myös kotikansainvälisyyden merkeissä. Kaikille tarjotaan mahdollisuus syventää osaamistaan kansainvälisissä projekteissa, hankkeissa ja vaihtotoiminnassa. Kansainvälisyys rakentuu oppiaine- ja opintokokonaisuuksien ympärille kokonaisvaltaisesti, mikä on osoitus kansainvälisen toiminnan laajamittaisesta toteutuksesta. Kotikansainvälistymistä vahvistaa luonnollisesti myös kansainväliset vieraiden, työn varjostusta toteuttavien kansainvälisten opettajien, oppilasryhmien sekä vaihto-opiskelijoiden vastaanottaminen.

Seinäjoen lukio on koordinoinut lukioiden kansainvälistä toimintaa ja ollut aktiivisesti edistämässä myös Seinäjoen yleissivistävän opetuksen Erasmus-akkreditoinnin saamista. Opetushallituksen myöntämä EU-rahoitteisten projektien akkreditointi takaa pitkäjänteisen ja tavoitteellisen kansainvälisen toiminnan kehittämisen. Akkreditoinnin myötä kaikilla Seinäjoen peruskouluilla ja lukioilla on mahdollisuus osallistua kansainvälisiin hankkeisiin.

Opetustoimessa on tärkeää kannustaa kansainväliseen verkostoitumiseen ja yhteistyöhön, niin oppilaiden kuin opettajien kohdalla. Kansainvälinen toiminta edellyttää tietoja, taitoja ja asenteita, jotka kehittyvät käytännön yhteistyössä harjoitellen. On tärkeä nähdä kansainvälisyys osana maailmankansalaiseksi kasvamista.  

Tunnustuksella halutaan tuoda esille kaupungin kiinnostavuuden ja vetovoimaisuuden kannalta tärkeää Seinäjoen kaupungin kansainvälistä toimintaa. Tunnustus myönnetään vuosittain joko työntekijän, työryhmän tai muun ryhmän ml. oppilaiden ryhmän kansainvälistymiseen, verkostoitumiseen ja kansainväliseen näkyvyyteen liittyen. Kansainvälisyysteon palkitsemisella halutaan kiinnittää myönteistä huomiota kaupungin kansainvälisyystyöhön ruohonjuuritasolla ja monikulttuuriseen arkipäivään. Tunnustuksella saadaan kannustettua ja tunnustettua toimintaa, joka usein jää vähäiselle huomiolle.