Seinäjoen lapsiperheitä liikutetaan yhteistyöllä

Pieni lapsi hymyilee kun saa pallon.

Kuvassa 1-vuotias Eeli Piispanen vastaanottaa äitinsä Satu Tuikan sylissä lahjapallon vastaavalta terveydenhoitajalta Johanna Rintakarilta. Kuva th Sonja Marttila

Seinäjoella on toiminut AVIn valtionavustuksella kaupungin varhaiskasvatuksen vetämä Porukalla liikkeelle –hanke vuosina 2018-2020. Hanke on toiminut yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden ja seurojen kanssa. 3-vuotisessa hankkeessa on pyritty innostamaan erityisesti vähän liikkuvia lapsia, perheitä ja varhaiskasvatuksen henkilöstöä liikkumaan yhdessä.

Vuoden 2020 rahoituksella hankittiin kaikille sinä vuonna syntyneille pallot, jotka jaetaan heille neuvolassa 1-vuotissynttärilahjaksi.

Toivottavasti pallot innostavat perheitä aloittamaan yhdessä liikkumisen mahdollistaen näin liikkuvan elämäntavan kehittymisen lapsille pienestä pitäen, toivoo hankkeen koordinaattori aluejohtaja Johanna Vieri

Tässä hankkeessa luotua hyvää pohjaa jatketaan useiden yhteistyötahojen kanssa Porukalla luontoon –hankkeessa, jolle AVI myönsi 39 900 euroa kuluvalle vuodelle. Uudessa hankkeessa luodaan Seinäjoelle varhaiskasvatukseen liikkuva toimintakulttuuri tiedolla johtaen. Siinä hyödynnetään digitaalisuutta ja lisätään luonnossa liikkumista kaikissa varhaiskasvatuksen toimintamuodoissa ja -yksiköissä sekä luodaan perheiden liikkumista tukevia ympäristöjä ja malleja. Edelleen motivoidaan erityisesti vähän liikkuvien kiinnostuksen heräämistä ja liikkumisen lisäämistä monipuolisin menetelmin.

Porukalla luontoon -hankkeessa vahvistetaan luonto- ja metsäpedagogiikan käyttöönottamista varhaiskasvatuksessa. Lisäksi kehitetään reittejä luontopoluille ja metsäreiteille tukien perheiden liikkumisen lisäämistä. Tänä vuonna tehdään kaikille varhaiskasvatuksen lapsille liikuntasatukirjat ja luodaan näihin pohjautuvat rastireitit.  Hankkeessa käynnistetään yhteistyötahojen kanssa metsä- ja luontoliikuntakerhoja eri puolilla Seinäjokea.

 Yhteydenotot uusiltakin yhteistyötahoilta ovat tervetulleita, vinkkaa liikuntakoordinaattori Piia Taurula.