Seinäjoen kaupunki ottaa henkilöstölleen käyttöön ilmoituskanavan epäkohdista ilmoittamiseen

Seinäjoen kaupunki ottaa henkilöstölleen käyttöön ilmoituskanavan epäkohdista ilmoittamiseen. Ilmoituskanavaan voi luottamuksellisesti ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä tai säännösten, ohjeiden ja eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömästi.

Ilmoituskanava tarjoaa henkilöstölle matalan kynnyksen välineen nostaa esiin epäkohtia. Ilmoituskanava tukee kaupunkia toimimaan arvojensa mukaisesti ja viestii siitä, että laitonta ja ohjeiden vastaista toimintaa ei hyväksytä.

Taustalla on vuoden alusta voimaan astunut ilmoittajansuojelulaki. Seinäjoen kaupunki on kuitenkin sitoutunut käsittelemään kaikki ilmoituskanavaan saapuvat asialliset ilmoitukset saman prosessin mukaisesti huolimatta ilmoittajansuojelulain soveltamisalasta.