Seinäjoen kaupunki osti osan asema-alueen maista – ensimmäisen vaiheen rakennuttaja valitaan syksyllä

Kolme hymyilevää miestä seisoo taustanaan tummansininen sauvakaakeliseinä.
Kauppakirjan allekirjoittivat Seinäjoen kaupungin hallintojohtaja Jari Jokinen (vas.), Senaatin Asema-alueet Oy:n kiinteistökehityspäällikkö Jukka Hämäläinen ja Seinäjoen kaupungin kaupunkiympäristöjohtaja Juha Takamaa.

Seinäjoen kaupungin ja Senaatin Asema-alueet Oy:n välinen kiinteistön kauppakirja allekirjoitettiin torstaina 20.5.

Seinäjoen kaupungin omistukseen siirtyi alueelta 5 328 m2:n määräala. Kauppahinta oli 1 386 000 euroa. Kiinteistökauppa mahdollistaa aseman alueen 1. vaiheen toteutuksen.

Seinäjoen kaupunkikonserni käy tällä hetkellä neuvotteluja alueen 1. vaiheen kokonaistoteutuksesta kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn ilmoittautuneiden YIT Oy:n ja Peab Oy:n kanssa. Tarkoitus on, että hankkeen toteuttaja valittaisiin lokakuussa 2021.

Aseman alueen 1. vaiheessa rakennetaan perhepalvelukeskus Aallokko, uuden asemahallin sisältävä toimistorakennus, asuin- ja liikerakennuksia sekä noin 500 autopaikan pysäköintitalo. 1. vaiheen kortteli sijoittuu nykyisen asemarakennuksen eteläpuolelle linja-autoaseman kentälle. Perhepalvelukeskus Aallokon ja pysäköintitalon arvioidaan valmistuvan vuoden 2023 lopussa. Kokonaisuuteen kuuluu merkittävä aluekokonaisuus Pohjasta, jonne suunnitellaan uutta kevyenliikenteen alikulkua uuden asemakeskuksen kohdalta.

Suomen pääradalla sijaitsevan aseman alueen rakentaminen on kaupunkistrategian yksi keskeisimpiä tavoitteita. Suunnittelun lähtökohtana on keskusta-alueen ja asemanseudun tiivistäminen ja kytkeminen toisiinsa. Vetovoimainen ja kansallisesti merkittävä asemanseutu on liikenteen, asumisen ja työpaikkojen solmukohta sekä kaupan ja palvelujen keskittymä.

– Senaatin asema-alueet Oy:n kanssa tehty kiinteistökauppa on yksi tärkeä edistysaskel hankekokonaisuuden toteuttamisessa ja luo hyvät edellytykset jatkossa Seinäjoen kaupungin ja Senaatin asema-alueet Oy:n väliselle yhteistyölle koko aseman seutua kaavoitettaessa ja rakennettaessa, hallintojohtaja Jari Jokinen toteaa.

– Seinäjoen asemanseudun kehittäminen on ollut pitkään tärkeänä hankkeena kaupungin strategiassa ja alueelle on laadittu uutta asemakaavaa osa-alue kerrallaan. Haluamme olla aktiivisesti mukana edistämässä alueen kehittämistä ja tukea kaupungin strategian toteutumista, toteaa Senaatin Asema-alueet Oy:n kiinteistökehityspäällikkö Jukka Hämäläinen.