Seinäjoen kaupunki osallistuu paikallispuolustusharjoitukseen

Kaksi sotilasta seisoo esteaidan edessä aseet kädessä. Taustalla autoja ja rakennuksia.

Porin prikaatin johtama paikallispuolustusharjoitus Etelä-Pohjanmaa 23 kokoaa yhteen noin 800 henkilön vahvuisen harjoitusjoukon 1.–8. syyskuuta. Porin prikaatin lisäksi harjoitukseen osallistuvat Seinäjoen kaupunki, joukko alueen viranomaisia sekä yrityksiä ja toimijoita.

Osallistujajoukko koostuu reserviläisistä ja varusmiehistä. Harjoituksen tavoitteena on harjaannuttaa henkilöstöä sekä kouluttaa reserviläisiä ja varusmiehiä paikallispuolustuksen tehtäviin, kuten kohteiden suojaamiseen, aluevalvontaan ja virka-avun antamiseen toiselle viranomaiselle.

Harjoituksen keskeisiin pääteemoihin lukeutuu moniviranomaisyhteistyö. Harjoituksen tavoitteena on muun muassa yhteisen tilannekuvan muodostaminen ja jakaminen viranomaisten välillä. Seinäjoen kaupungin lisäksi mukana ovat Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan poliisilaitos, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue ml. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SEDU.

Toritapahtuma Keskustorilla 6.9.

Harjoituksen aikana eri puolilla Etelä-Pohjanmaata näkyy harjoitukseen kuuluvaa kalustoa sekä aseistettuja sotilaita. Ulkopuolisille aiheutuvaa häiriötä ja haittaa pyritään välttämään, mutta harjoitus voi aiheuttaa hetkellisiä liikennekatkoksia ja meluhaittaa. Harjoitusampumatarvikkeita käytettäessä meluvaara-alue on huomioitu.

Harjoituksen yhteydessä keskiviikkona 6. syyskuuta järjestetään viranomaisten yhteinen toritapahtuma kello 10–18. Tapahtumassa on mahdollista tutustua Puolustusvoimien kalustoon. Paikalta löytyy myös Sotilaskoti. Tilaisuus on kaikille avoin ja ilmainen.

Etelä-Pohjanmaa 23 -harjoitus on yksi osa Maavoimien johtamasta paikallispuolustuksen harjoituskokonaisuudesta, joka järjestään kaksi kertaa vuodessa eri puolilla maata. Harjoitusta voi seurata Maavoimien ja Porin prikaatin sosiaalisen median kanavissa asiatunnisteilla: #EteläPohjanmaa23, #paikallispuolustus ja #porpr.