Seinäjoen kaupunki kiittää rottahavainnoista, torjuntatyö alkaa!

Seinäjoen kaupunki kartoitti kesän aikana rottahavaintoja kaupungin alueella. Saatujen havaintojen perusteella rottien torjuntatoimet kohdennetaan Seinäjoen kaupungin tai sen yhteistyökumppaneiden kiinteistöille.

Loukutus on nyt aloitettu kaupungin keskustassa sekä sen ympäristössä taajama-alueilla.

Kiinteistön omistaja vastaa siitä, että rotille ei pääse muodostumaan otollisia elinolosuhteita. Rotille ei tule olla tarjolla pesimispaikkoja eikä järjestettyä ruokintaa. Kiinteistön jätehuolto tulee olla kunnossa, alue siistinä, eikä esim. lintuja saa ruokkia maahan. Mikäli linnuille järjestetään talviruokintaa, se tulee hoitaa asianmukaisesti.

Taloyhtiön alueella tehdyistä haittaeläinhavainnoista tulee ilmoittaa isännöitsijälle. Taloyhtiöt voivat mm. puuttua lintujen ruokintaan järjestyssäännöissään.

Kiinteistön tai alueen omistaja vastaa tarvittaessa rottien hävittämisestä alueellaan.