Seinäjoen kaupunki jatkaa tehostettuja toimia Nurmon yläasteella

Nurmon yläasteen tilanne on ollut viime aikoina esillä mediassa. Seinäjoen kaupunki, joka vastaa opetuksen järjestämisestä, on ryhtynyt eri toimenpiteisiin koulurauhan turvaamiseksi. Koulun toimintatapoja on muokattu opetuksen järjestäjän ohjeiden mukaisesti, ja tällä hetkellä koulun toimet ovat näiden ohjeiden mukaisia.

Viime viikkojen aikana koululla on tehostettu välituntivalvontaa sekä sisä- että ulkotiloissa. Koulun seuraamuskulttuuria on selkiytetty, ja sitä noudatetaan johdonmukaisesti. Nämä toimet on toteutettu yhteistyössä koulun henkilöstön kanssa. Lisäksi koulun piha-alueelle on järjestetty ulkopuolista valvontaa koulupäivän jälkeen.

Nurmon yläasteen tila-asioita on selvitetty, ja oppilaskohtainen neliömäärä vastaa verrokkikaupunkien ja -koulujen keskiarvoa. Teknisesti koulukiinteistö on kunnossa, mutta tilajärjestelyjä selvitetään edelleen yhteistyössä kaupungin tilapalveluiden kanssa.

Tehostettuja toimia jatketaan, ja tilanteisiin puututaan tarvittavin keinoin. Opetuksen järjestäjä tekee tiivistä yhteistyötä koulun kanssa ja tukee kouluyhteisöä. Tällä hetkellä tilanne on rauhoittunut ja koulutyö toimii normaalisti.