Seinäjoen kaupunginkirjastolle rahoitusta demokratiatyön edistämiseen

Ministerit Andersson ja Saarikko pitävät puhetta Apila-kirjastossa

Aluehallintovirasto on myöntänyt Seinäjoen kaupunginkirjastolle 27 500 euroa demokratiatyön edistämiseen. Avustuksella mahdollistetaan kirjaston toiminnan kehittäminen kuntalaisten ja päättäjien kohtaamispaikkana vuoden 2022 ajan. Kirjaston lakisääteisenä tehtävänä on edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

– Hankkeen tavoitteena on täydentää Seinäjoen osallisuusmallia tukemalla vuorovaikutusta päättäjien ja asukkaiden välillä. Kirjastojen roolia keskustelevan demokratian kohtaamispaikkoina vahvistetaan. Kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret, naiset ja maahanmuuttajat. Hankkeessa toteutetaan keskustelutilaisuuksien sarja pääkirjastossa ja lähikirjastoissa, kertoo kirjastotoimenjohtaja Kirsti Länsikallio.

Keskustelutilaisuuksia järjestetään tiettyjen teemojen ympärillä ja niihin on mahdollista osallistua myös etänä. Keskustelujen teemat valitaan kaupunkistrategiasta, jota juuri valmistellaan. Teemoina voivat olla mm. hyvinvointi ja kulttuuri, yrittäjyys, kestävä kehitys, digitalisaatio ja hyvä asuminen. Keskusteluilla on ammattitaitoinen fasilitaattori, joka varmistaa hyvän keskusteluilmapiirin. Vuorovaikutus varmistetaan keräämällä etukäteiskysymyksiä ja verkkokeskustelulla.

– Seinäjoen lähikirjastot kokeilivat syksyllä 2021 paneelikeskusteluiltojen järjestämistä Peräseinäjoen, Ylistaron ja Nurmon kirjastoissa. Keskustelijoina olivat kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä sekä kyseisen alueen kaupunginvaltuutetut. Keskustelujen teemoina olivat keskustelijoiden ja yleisön esille tuomat ajankohtaiset ja alueella kiinnostavat aiheet. Keskustelut olivat aktiivisia ja saivat hyvää palautetta. Niitä pidettiin tärkeinä erityisesti päättäjien ja kuntalaisten välisen keskustelun ja kohtaamisen vuoksi. Paneelikeskusteluillat saivat kiitosta sekä keskustelijoilta että yleisöltä. Keskusteluilloille toivottiin jatkuvuutta ja säännöllisyyttä, kertoo lähipalvelujohtaja Mia Penttala-Salli.

Yhteensä jaettiin 920 000 euroa yleisten kirjastojen toiminnan kehittämiseksi kansalaisten ja päättäjien vuoropuhelun foorumeiksi. Avustusta haki 58 hanketta, joista 37 sai myönteisen päätöksen. Etelä-Pohjanmaalta Seinäjoki oli ainut avustuksensaaja. Kyseessä on eduskunnan tähän tarkoitukseen myöntämä kertaluontoinen rahoitus.

Lisätietoja
Kirsti Länsikallio, kirjastotoimenjohtaja
kirsti.lansikallio@seinajoki.fi  p. 044 754 1621