Seinäjoen kaupungin yleissivistävälle opetukselle Erasmus+ -akkreditointi

kuvituskuva kartasta jossa värikkäitä post it-lappuja eri maiden päällä
Seinäjoen kaupungin yleissivistävälle opetukselle on myönnetty Erasmus+ -akkreditointi v. 2021-2027. OPH:n myöntämä akkreditointi mahdollistaa systemaattisen ja sisällöllisesti rikkaan kansainvälisyystoiminnan koko yleissivistävän opetuksen tasolla. Seinäjoen koulujen ja oppilaiden mahdollisuudet kansainvälistymiseen lisääntyvät ja yhdenvertaistuvat.

Seinäjoen kaupungin yleissivistävällä opetuksella on ollut viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajan laaja-alaista kansainvälistä toimintaa ja kansainvälisten toimintojen lisääntyminen toi tarpeen yhdenvertaistaa eri koulujen ja oppilaiden mahdollisuuksia kansainvälistymiseen.  

– Yhtenäinen linja kansainvälistymisen edistämiseksi on tärkeä. Vaikka Seinäjoella on jo kauan toteutettu kansainvälistä toimintaa aina esiopetuksesta lukiokoulutukseen saakka, koulukohtaisia eroavaisuuksia on tietysti ollut hanketoimintaan hakeutumisessa. Uuden rahoitusmallin keskeisin tavoite on, että koulujen ja oppilaitosten kansainvälistyminen toteutuu yhdenvertaisesti. Yhteinen tahtotilamme on, että jokaisella koululla, opettajalla ja oppilaalla on pääsy mukaan liikkuvuuksia mahdollistavan rahoituksen piiriin, kertoo perusopetusjohtaja Jari Jaskari.

Kansainvälisen toiminnan volyymi kasvaa Seinäjoella merkittävästi. Koulut voivat nyt suunnitella sekä oppilaille että henkilöstölle suunnattuja kansainvälisiä liikkuvuuksia. Liikkuvuudet voivat sisältää lyhytkestoisia oppilasliikkuvuuksia, pidempikestoisia vaihto-opintojaksoja, opettajien täydennyskoulutuskursseja sekä eri maiden kouluihin tutustumista job shadowing -toimintojen myötä. Pitkäjänteistä ja laadukasta suunnitelmallisuutta lisää myös kv-toiminnan nivominen osaksi koulun laajempaa kehittämissuunnitelmaa.

Ensimmäisenä hankevuonna on mukana kuusi perusopetuksen koulua sekä kaikki Seinäjoen neljä lukiota. Mukana olevien koulujen ja oppilaitosten määrää laajennetaan koko ohjelmakauden ajan. Opetushallitus on akkreditoinnin myötä sitoutunut toiminnan ja sitä kautta myös rahoituksen kasvattamiseen.

Seinäjoen yleissivistävän opetuksen eri oppilaitokset ovat olleet jo aiemmin vahvasti mukana Erasmus+ toiminnassa, joten myös sen vuoksi oli luontevaa harkita toiminnan uudistamista osana uudistuvia kokonaisrakenteita.

– Suunnittelu akkreditoinnin hakemiseen lähti liikkeelle olemassa olevan kansainvälisen toiminnan kartoittamisella ja kirjaamisella. Tämä työ takasi ideoinnin välineet ja maaperän suunnitelmien hahmottamiselle osana laadukasta tulevaisuuden opetustoimintaa kertoo perusopetuksen kansainvälisen toiminnan koordinaattori Marika Ojala.

Akkreditoidut, hyväksytyt toimijat saavat myös aiempaa laajemman vapauden ja mahdollisuuden oman toiminnan kehittämiseen ja itsenäiseen suuntaamiseen.

– Akkreditointi on näin myös eräänlainen ”laatuleima” siitä työstä, jota akkreditointia hakeneet oppilaitokset, organisaatiot ja niiden yhteenliittymät eli konsortiot ovat aiemmin tehneet. Akkreditointistatus siirtää kansainvälisen toiminnan painopisteen konkreettisesti laadulliseen ja pitkäjänteiseen rakentamiseen, yksittäisten hankehakemusten suunnittelun, kirjoittamisen ja raportoinnin sijaan, kertoo lukiokoulutuksen kansainvälisten asioiden vastuuhenkilö Ville Hakala.

Hyvien käytänteiden ja kokemusten jakamisen myötä rohkaistaan uusiakin toimijoita mukaan hanketoimintaan.
– Monella koululla on lähtökohtaisesti monenlaista käytännön kansainvälistä toimintaa, ns. kotikansainvälisyyttä, mutta aikaisempi monivaiheinen hankehakuprosessi on saattanut estää osallistumisen EU-rahoitteisiin liikkuvuustoimintoihin. Nyt tilanne on toinen ja mukaanpääsy on helppoa, Marika Ojala ja Ville Hakala jatkavat.

Erasmus-koordinaattoreina toimivat Ojala ja Hakala huolehtivat suunnitelman toteutumisesta ja hanketoiminnan edistämisestä. Yhteistyö koulujen vastuuhenkilöiden kanssa sekä kansainvälistymisen kehittämisessä että käytännön toiminnan toteuttamisessa on tiivistä.

– Liikkuvuuksista saatavien kokemusten myötä toivotaan yhä useampien koulujen laajentavan kansainvälistä toimintaansa, he viestittävät.

Lisätietoja:
Perusopetuksen kansainvälisen toiminnan koordinaattori Marika Ojala,
p. 050 5179867, marika.ojala@seinajoki.fi
Lukiokoulutuksen kansainvälisten asioiden vastuuhenkilö Ville Hakala,
p. 040 086 5772, ville.hakala@seinajoki.fi

Erasmus+ on Opetushallituksen koordinoima EU:n alainen kulttuurin, sivistyksen ja nuorisotoiminnan hankeohjelma, joka liikuttaa vuosittain yli kahta miljoonaa eurooppalaista nuorta. Akkreditointi takaa vuosittaiseen rahoitukseen kiinni pääsemisen niille hankkeille ja kansainväliselle toiminnalle, joita hakijataho on hakemuksensa mukaisesti nostanut omassa Erasmus-suunnitelmassaan esiin. Seinäjoen kaupungin Erasmus-suunnitelmaa päivitetään vuosittain.

Seinäjoen pitkä suunnittelutyö johti perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yhteisen hakemuksen jättämiseen Opetushallitukselle lokakuussa 2020 ja positiivisia uutisia hakemuksen hyväksymisestä saatiin kuulla joulukuussa 2020.