Varhaiskasvatukselle valtionavustusta digiosaamisen ja pedagogisen toiminnan kehittämiseen

Haemme työntekijöitä määräaikaisiin kehittämistehtäviin ajalle 1.12.2022-31.12.2023.

Digipedagogi

Hakemamme pedagogi voi olla koulutukseltaan esim. kasvatustieteen kandidaatti, lastentarhanopettaja, sosionomi, lastenohjaaja tmv. Hakijalta edellytetään kiinnostusta ja pedagogisia ideoita TVT:n käytön, ohjelmointiosaamisen ja mediataitojen eteenpäin viemiseen sekä kasvattajien auttamiseen laitteiden käytössä eri osaamistasoilla. Hakijalla tulee olla auto käytettävissään. Palkka 2655,56e/kk.

Linkki rekrytoinnin tietoihin: https://www.kuntarekrytointi.fi/skillsWeb/jsp/mvc/rec/473015/admin

Työavain: 473015

Digikoordinaattori

Digikoordinaattorilta edellytämme tietoteknistä osaamista ja ymmärrystä varhaiskasvatuksen kentästä. Hän toimii varhaiskasvatuksessa käytettävien ohjelmien pääkäyttäjänä ja organisoi sekä kouluttaa ohjelmien käyttöä eri käyttäjäryhmille ja vastaa varhaiskasvatuksen digisuunnitelmien laatimista. Palkka 3075,30 e kk.

Linkki rekrytoinnin tietoihin: https://www.kuntarekrytointi.fi/skillsWeb/jsp/mvc/rec/473022/admin

Työavain: 473022


Digikoordinaattori ja digipedagogi työskentelevät yhteistyössä. Heidän tehtävänä on kehittää varhaiskasvatuksen lasten ja kasvattajien digiosaamista osana monipuolista pedagogista toimintaa. Uudet lukutaidot kehittämisohjelman kuvaukset toimivat pohjana tvt- ja medialukutaitojen sekä ohjelmointiosaamisen kehittämisessä. Seinäjoen tavoitteet ja

toimenpiteet liitetään osaksi Etelä-Pohjanmaan varhaiskasvatuksen

digisuunnitelmaa, jonka jalkauttaminen osaksi varhaiskasvatuksen toimintaa kuuluu työnkuvaan.

Työhön kuuluu varhaiskasvatuksen yksiköihin jalkautuminen kehittämistyön käytäntöön viemiseksi. Lisäksi tulee olla valmius etätuen antamiseen, koulutusten järjestämiseen ja ohjeiden tekemiseen sekä kirjallisessa että videomuodossa.

Palvelussuhteiden ehdot määräytyvät opetus- ja kunta-alan yleisten virka- ja työehtosopimusten mukaisesti (OVTES/KVTES).

Hakemukset Kuntarekryn kautta 23.10.2022 klo 23.59 mennessä Lisätietoja antaa: aluejohtaja Johanna Vieri, johanna.vieri@seinajoki.fi tai 044 4700284